Patientenstop dd 14 oktober 2019 ZGT ziekenhuisgroep Twente ( Almelo en Hengelo)

Ik zou het waarderen als ZK zoiets belangrijks als een patientenstop op de website zet. Ik kan het ( nog) nergens vinden. Zie www.tweedekamer.nl/.../detail

In het onderdeel Nieuws, dat gemakkelijk bereikbaar zou moeten zijn vanaf de Homepagina, zou ik dit graag kunnen lezen. Het feit is interessant voor alle verzekerden. Ook krijgen de verzekerden natuurlijk graag een verklaring èn oplossing. 

Ik hoop dat ZK beseft dat de gezondheid van veel verzekerden hiermee op het spel wordt gezet, ondanks de verzekering dat spoedgevallen wel geholpen worden. Immers , een gewoon geval wordt niet geholpen, maar blijkt in februari 2020 toch spoed te zijn geweest? Voor de bepaling daarvan was namelijk een specialist nodig geweest. 

Daarom zouden losse consulten voor nieuwe gevallen wel doorgezet moeten worden, zodat met meer zekerheid bepaald kan worden of er medische spoed is. Vooral in geval het gaat om een onduidelijke ziekte, dwz een ziekte of klacht die niet verklaard kan worden. 

Bovenliggend
 • Offline

  Hoi Feina, goed dat je nog wat vragen stelt. Ik geef je graag nog wat meer duidelijkheid over deze onderwerpen.

  Omdat het een tijdrovende klus is, zegt dat vaak wel iets over het eindresultaat. Niet iedere verzekerde weet precies waar hij/zij terecht kan voor medisch specialistische zorg met zijn afgesloten polis en heeft geen zin om zelf uit te zoeken waar hij naartoe kan. Hij laat zich daarom meestal standaard doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er wordt tevens vaak gedacht dat je alleen terecht kan bij ziekenhuizen, maar er zijn ook veel klinieken waar je eventueel terecht kunt.

  Het voordeel van een Zelfstandig Behandelcentrum/Kliniek is dat de wachttijden vaak veel korter zijn dan in een ziekenhuis. Het enige nadeel van een kliniek zou kunnen zijn, dat als je onder algehele narcose gaat, je aan een aantal criteria moet voldoen. Deze eisen worden gesteld omdat er geen spoedeisende hulp aanwezig is in een kliniek. Voor veel ingrepen volstaat een plaatselijke verdoving en gelden deze criteria niet.

  Het is fijn dat een verzekerde ervoor kiest contact met ons op te nemen met een vraag met betrekking tot een bereikt zorgplafond.
  Een verzekerde geeft aan dat zij dit jaar niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis omdat het een zorgplafond heeft bereikt. Als het zorgplafond niet zou zijn bereikt, dan zou de verzekerde (b.v.) over 3 weken terecht hebben gekund voor een consult en 6 weken daarna geopereerd kunnen zijn (reguliere wachttijd). Met een bereikt zorgplafond kan je in het nieuwe jaar gezien worden voor het eerste consult. Het lukt ons vaak om een alternatieve zorgverlener te vinden met een kortere wachttijd dan de reguliere wachttijd én met meer expertise op het gebied waarvoor iemand is doorverwezen. Wij krijgen vaak te horen van verzekerden dat ze aangenaam verrast zijn met wat wij voor ze hebben kunnen betekenen.

  Tot op heden is het gelukt om voor iedere verzekerde die contact opneemt met Zorgbemiddeling vanwege een bereikt zorgplafond bij de medisch specialistische zorg een passend alternatief te vinden binnen een acceptabele afstand vanaf het adres van de verzekerde en (meestal) binnen de treeknorm. Wordt de treeknorm niet gehaald dan is het vaak een capaciteitsprobleem, b.v. voor oogheelkunde.

  Voor wat betreft het regiobeleid: Een ziekenhuis mag geen regiobeleid hanteren, dat is verboden. Het is de taak van de minister of Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) om in dat geval op te treden. Ondervindt een verzekerde deze problemen, dan zou hij b.v. contact op kunnen nemen met Het Landelijk Meldpunt Zorg
  Ook ontvangt de afdeling Zorgbemiddeling graag deze informatie om dit signaal door te kunnen geven aan Zorginkoop die verdere stappen zal ondernemen.

  Dan nog even een antwoord op je vraag over de verwijzing. Het is inderdaad mogelijk om bij sommige zorgverleners zonder verwijzing een afspraak vast te leggen. Er zijn wel goede redenen om dit niet te doen, namelijk:

  • Zonder verwijzing is nog niet duidelijk binnen een specialisme bij welke arts het probleem het beste past (b.v. de ene orthopeed heeft meer expertise op schouders en de andere op knieën) bij de ene arts is de wachttijd langer dan bij de ander.
  • Een arts beoordeelt de verwijzing op urgentie, bij de ene patiënt is het medisch gezien meer noodzakelijk dat hij snel geholpen wordt dan voor de ander.

  Het klopt dat een verwijzing die gericht is aan een bepaalde zorgverlener opnieuw gebruikt mag worden voor een andere zorginstelling, mits de patiënt nog niet gezien is in het ziekenhuis waar de verwijzing aan is gericht. Vraag is of de zorginstelling bereid is de verwijzing door te sturen naar de alternatieve zorgverlener en, als ze bereid zijn, het ook daadwerkelijk gebeurd. Het zou vervelend zijn als je onnodig wacht op een afspraakbevestiging van de alternatieve zorgverlener en blijkt dat de verwijzing niet verzonden is vanuit de zorgverlener. Ook vindt de alternatieve zorgverlener het vaak veel gedoe om de verwijzing om te zetten. Wij raden daarom aan een afspraak te maken met de huisarts voor een nieuwe verwijzing, die wordt dan via het zorgdomein direct doorgezonden naar de alternatieve zorgverlener. Het heeft de voorkeur van zorgverleners om via het zorgdomein de verwijzing te ontvangen ipv dat de patiënt de verwijzing meeneemt naar zijn consult. De reden hiervan is dat (zoals hierboven beargumenteerd) vooraf bekeken kan worden bij welke arts de zorgvraag het beste past en op welke termijn iemand gezien dient te worden.

  Ik hoop dat ik duidelijk antwoord heb kunnen geven op je vragen Feina. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

  Mochten er lezers zijn die te maken hebben met problemen met bereikte zorgplafonds of hulp willen krijgen bij wachttijdbemiddeling dan kunnen jullie Zorgbemiddeling bellen op telefoonnummer 071 36 40 250, daarna kies je voor optie 1 en daarna voor optie 3.

  Marjolijn

Reageren
 • Offline

  Hoi Feina, goed dat je nog wat vragen stelt. Ik geef je graag nog wat meer duidelijkheid over deze onderwerpen.

  Omdat het een tijdrovende klus is, zegt dat vaak wel iets over het eindresultaat. Niet iedere verzekerde weet precies waar hij/zij terecht kan voor medisch specialistische zorg met zijn afgesloten polis en heeft geen zin om zelf uit te zoeken waar hij naartoe kan. Hij laat zich daarom meestal standaard doorverwijzen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er wordt tevens vaak gedacht dat je alleen terecht kan bij ziekenhuizen, maar er zijn ook veel klinieken waar je eventueel terecht kunt.

  Het voordeel van een Zelfstandig Behandelcentrum/Kliniek is dat de wachttijden vaak veel korter zijn dan in een ziekenhuis. Het enige nadeel van een kliniek zou kunnen zijn, dat als je onder algehele narcose gaat, je aan een aantal criteria moet voldoen. Deze eisen worden gesteld omdat er geen spoedeisende hulp aanwezig is in een kliniek. Voor veel ingrepen volstaat een plaatselijke verdoving en gelden deze criteria niet.

  Het is fijn dat een verzekerde ervoor kiest contact met ons op te nemen met een vraag met betrekking tot een bereikt zorgplafond.
  Een verzekerde geeft aan dat zij dit jaar niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis omdat het een zorgplafond heeft bereikt. Als het zorgplafond niet zou zijn bereikt, dan zou de verzekerde (b.v.) over 3 weken terecht hebben gekund voor een consult en 6 weken daarna geopereerd kunnen zijn (reguliere wachttijd). Met een bereikt zorgplafond kan je in het nieuwe jaar gezien worden voor het eerste consult. Het lukt ons vaak om een alternatieve zorgverlener te vinden met een kortere wachttijd dan de reguliere wachttijd én met meer expertise op het gebied waarvoor iemand is doorverwezen. Wij krijgen vaak te horen van verzekerden dat ze aangenaam verrast zijn met wat wij voor ze hebben kunnen betekenen.

  Tot op heden is het gelukt om voor iedere verzekerde die contact opneemt met Zorgbemiddeling vanwege een bereikt zorgplafond bij de medisch specialistische zorg een passend alternatief te vinden binnen een acceptabele afstand vanaf het adres van de verzekerde en (meestal) binnen de treeknorm. Wordt de treeknorm niet gehaald dan is het vaak een capaciteitsprobleem, b.v. voor oogheelkunde.

  Voor wat betreft het regiobeleid: Een ziekenhuis mag geen regiobeleid hanteren, dat is verboden. Het is de taak van de minister of Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) om in dat geval op te treden. Ondervindt een verzekerde deze problemen, dan zou hij b.v. contact op kunnen nemen met Het Landelijk Meldpunt Zorg
  Ook ontvangt de afdeling Zorgbemiddeling graag deze informatie om dit signaal door te kunnen geven aan Zorginkoop die verdere stappen zal ondernemen.

  Dan nog even een antwoord op je vraag over de verwijzing. Het is inderdaad mogelijk om bij sommige zorgverleners zonder verwijzing een afspraak vast te leggen. Er zijn wel goede redenen om dit niet te doen, namelijk:

  • Zonder verwijzing is nog niet duidelijk binnen een specialisme bij welke arts het probleem het beste past (b.v. de ene orthopeed heeft meer expertise op schouders en de andere op knieën) bij de ene arts is de wachttijd langer dan bij de ander.
  • Een arts beoordeelt de verwijzing op urgentie, bij de ene patiënt is het medisch gezien meer noodzakelijk dat hij snel geholpen wordt dan voor de ander.

  Het klopt dat een verwijzing die gericht is aan een bepaalde zorgverlener opnieuw gebruikt mag worden voor een andere zorginstelling, mits de patiënt nog niet gezien is in het ziekenhuis waar de verwijzing aan is gericht. Vraag is of de zorginstelling bereid is de verwijzing door te sturen naar de alternatieve zorgverlener en, als ze bereid zijn, het ook daadwerkelijk gebeurd. Het zou vervelend zijn als je onnodig wacht op een afspraakbevestiging van de alternatieve zorgverlener en blijkt dat de verwijzing niet verzonden is vanuit de zorgverlener. Ook vindt de alternatieve zorgverlener het vaak veel gedoe om de verwijzing om te zetten. Wij raden daarom aan een afspraak te maken met de huisarts voor een nieuwe verwijzing, die wordt dan via het zorgdomein direct doorgezonden naar de alternatieve zorgverlener. Het heeft de voorkeur van zorgverleners om via het zorgdomein de verwijzing te ontvangen ipv dat de patiënt de verwijzing meeneemt naar zijn consult. De reden hiervan is dat (zoals hierboven beargumenteerd) vooraf bekeken kan worden bij welke arts de zorgvraag het beste past en op welke termijn iemand gezien dient te worden.

  Ik hoop dat ik duidelijk antwoord heb kunnen geven op je vragen Feina. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

  Mochten er lezers zijn die te maken hebben met problemen met bereikte zorgplafonds of hulp willen krijgen bij wachttijdbemiddeling dan kunnen jullie Zorgbemiddeling bellen op telefoonnummer 071 36 40 250, daarna kies je voor optie 1 en daarna voor optie 3.

  Marjolijn

Onderliggend
Geen gegevens