Vergoeding gestalttherapie in combinatie met verwijsbrief huisarts

Geachte heer,mevrouw,

Momenteel ben ik (deels) thuis vanwege overspanningsverschijnselen waar ik behandeling voor krijg. Ik heb gekozen voor gestalttherapie vanwege eerdere goede ervaringen en een juist tegenvallend resultaat bij eerdere bezoeken aan een psycholoog. Ik ben op de hoogte van het feit dat zilveren kruis met twee sterren (mijn pakket), gestalttherapie voor 40 euro per dag vergoed tot 350 euro. Ik vroeg mij echter wel af of de verwijzing van mijn huisarts daar geen verschil kon maken. Ik zie in de praktijk weinig verschil tussen de gesprekken die ik voer bij mijn huidige therapeute en in het verleden bij de psycholoog, behalve dan de prettiger aanpak die ik nu ervaar. Samenvattend: ik begrijp niet goed waarom deze vorm van gespreksherapie niet onder de psychologische hulp in het basispakket valt. Hopelijk kunt u mij uitleggen hoe dit zit en of ik eventueel nog in aanmerking kom voor een hogere vergoeding.

met vriendelijke groet,

  • Goedemorgen Jenny,

    Goed dat je het vraagt. Gestalttherapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Voor alternatieve geneeswijzen is er alleen een vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering. Een verwijzing heeft geen invloed op de hoogte van de vergoeding hiervan. De overheid bepaalt welke zorg er onder de basisverzekering valt en welke zorg niet. Ook wordt er jaarlijks gekeken naar wat er in de basisverzekering uitgebreid zou moeten worden. Gestalttherapie wordt in die zin niet vergoed voor GGZ dat onder de basisverzekering valt. 

    Maakt dit het wat duidelijker voor je?

    Groetjes, Reinier