Kan ik in nederland wonen en in een eu land een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan?

Mijn vrouw en ik hebben een vurige kinderwens maar door een zwaar ongeluk in het verleden moet er bij mij een tese uitgevoerd worden in het Jan Palfijn ziekenhuis in Gent (BE). Krijg ik hiervoor een vergoeding bij het Zilveren kruis en kan ik uberhaupt zieken/behandelingskosten vergoed krijgen bijn poliklinische behandelingen in  een euland

 • ik ben niet van ZK.

  Tese is een, ook in Nederland erkende behandeling. Dus de behandeling zou ook in andere landen vergoed moeten worden. Maar het Palfijn ziekenhuis in Gent is in 2019 niet gecontracteerd, en zal dat in 2020 vermoedelijk ook niet zijn. In dat geval wordt slechts 75% van de prijs die ZK in NL gemiddeld betaalde, vergoed. Tenzij u een restitutieverzekering heeft. Dan is dit 100%. 
  Maar u moet eerst wel toestemming vragen om naar België te mogen gaan. Daarbij moet een verwijzing, een behandelplan en een prijsopgaaf ingeleverd worden.     https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/buitenland/paginas/aanvraagformulier-zorgbehandeling.aspx

 • Offline als antwoord op feina:

  Bedankt voor jouw antwoord Feina, klopt ook helemaal. Dus ik heb er verder niets aan toe te voegen.

  PopeyKale, veel sterkte met de tese behandeling. Laat het ons weten als je nog vragen hebt. 

  Groet, Laura

 • Ik heb nog wel een toevoeging, namelijk informatie uit de wet. Uitleg over beide EU-procedures heb je op dit forum niet gekregen, terwijl zorgverzekeraars wel verplicht zijn om je die uitleg te geven. Op grond van de EU regels heb je recht op zorg in een ander land. Ik kan hier geen uitleg aan geven, maar ik kopieer de tekst: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289900_22/1/

  Artikel 22. Vergoeding grensoverschrijdende zorg

  Verzekerden kunnen gebruik maken van zorg in het buitenland en daarbij een buitenlandse nota indienen bij hun zorgverzekeraar. Het moet dan voor hen vooraf duidelijk zijn onder welke voorwaarden zij buitenlandse nota's kunnen indienen en welke vergoedingen hiervoor gelden.

  Daarnaast dienen verzekerden op grond van het Europese recht geïnformeerd te worden over de twee procedures voor vergoeding van zorg in een andere EU-lidstaat: richtlijn nr. 2011/24/EU en Verordening (EG) nr. 883/2004. De verzekerde kan zorg die verzekerd is vanuit de basisverzekering in een andere lidstaat gebruiken.
  Hierbij is de vergoeding gelijk aan de vergoeding bij zorggebruik in Nederland.[1] Soms kan de verzekerde de volledige kosten van de behandeling in het buitenland vergoed krijgen.[2] Bij deze procedure heeft de verzekerde toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Gaat de zorgverzekeraar akkoord, dan worden de volledige kosten van de behandeling vergoed. De verzekerde dient in elk geval geïnformeerd te worden over de voorwaarden voor toestemming, en de vergoeding van kosten.

  [1] Op grond van Richtlijn nr. 2011/24/EU.

  [2] Op grond van Verordening (EG) nr. 883/2004.

 •  , achteraf gezien was mijn eerste antwoord fout ( hoewel jij het goed vond). Want in mijn reactie van 13 december staat dat als de zorgverzekeraar toestemming geeft, er dan volledig vergoed wordt. ( volgens de verordening). En als de zorgverzekeraar geen toestemming geeft,( volgens de Verordening) wordt het Nederlandse tarief vergoed.

  Kun jij nog eens uitleggen wat de verschillen zijn en hoeveel er precies vergoed wordt? 

 • Offline als antwoord op feina:

  Hoi Feina, 

  Je eerste antwoord was inderdaad goed. De extra informatie krijgt de verzekerde als de behandeling is aangevraagd. Wij sturen dan een brief met de toelichting over de procedures. 

  Ook bespreken we in de brief de hoogte van de vergoeding bij gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. 

  Ik begrijp dat jij op de hoogte bent van onderstaande informatie over de vergoeding van niet-spoedeisende zorg. Voor iedereen die meeleest wil ik deze link met de voorwaarden en vergoedingen toevoegen: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Niet-spoedeisende-zorg-in-het-buitenland.aspx

  En ook de link waar de aanvraag ingediend kan worden : https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/buitenland/paginas/aanvraagformulier-zorgbehandeling.aspx

  Groeten Andrea

 •  , nu schijnt er toch een misverstand te bestaan. Ik had in mijn eerste post gezegd dat , na toestemming , in een niet gecontracteerd ziekenhuis, 75 % vergoed zou worden. Later dacht ik dat dit antwoord fout was, en dat de vergoeding toch 100% moest zijn. Nu zeg jij dat die 75% toch juist is. Echter op grond van deze tekst :  Soms kan de verzekerde de volledige kosten van de behandeling in het buitenland vergoed krijgen.[2] Bij deze procedure heeft de verzekerde toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Gaat de zorgverzekeraar akkoord, dan worden de volledige kosten van de behandeling vergoed. De verzekerde dient in elk geval geïnformeerd te worden over de voorwaarden voor toestemming, en de vergoeding van kosten.

  behoort de behandeling volledig vergoed te worden. Dit is op grond van de Verordening (EG) nr. 883/2004..

  Verder heb ik nog geen reactie ontvangen over de verplichting dat zorgverzekeraars informeren over beide mogelijkheden. 

 • Offline

   

  Ik vul aan op de informatie die in dit topic is gegeven. De basisverzekering vergoedt dezelfde zorg in het buitenland als in Nederland. Een voorwaarde van de vergoeding is dat een behandeling op dezelfde wijze als in Nederland uitgevoerd wordt. Experimentele behandelingen worden niet vergoed. 

  Er zijn 2 vergoedingen die gelden voor planbare behandelingen in het buitenland. Dit zijn:

  1. Niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

  https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/Niet-spoedeisende-zorg-in-het-buitenland.aspx

  Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland gaat het om een behandeling die ook in Nederland uitgevoerd wordt. De verzekerde kiest ervoor om behandeld te worden in het buitenland. Let op: anders dan dat wij op de website aangeven is het vooraf aanvragen van een behandeling in het buitenland niet verplicht. Ook niet bij een niet-gecontracteerde aanbieder. Wij raden het aanvragen van een behandeling bij een niet-gecontracteerde aanbieder echter wel aan. Wij hebben dan de mogelijkheid om voorafgaand van een behandeling aan te geven of de kosten vergoed worden en zo ja, voor welk exact bedrag.

  Afhankelijk van welke basisverzekering een verzekerde heeft vergoeden wij 75% van de door ons gecontracteerde tarieven in Nederland (naturapolis), of 100% van het WMG of marktconforme bedrag in Nederland (restitutiepolis). Het eigen risico blijft van toepassing, tenzij de zorg waar het om gaat in Nederland ook is uitgesloten op de vergoeding.

  2. Expertise behandeling in het buitenland.

  https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Expertisebehandeling-in-het-buitenland.aspx

  Een expertise behandeling is een behandeling in het buitenland waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. Deze behandelingen moeten voorafgaand aangevraagd worden. Bij toestemming is de vergoeding altijd 100%, ongeacht welke basisverzekering iemand heeft. Het eigen risico geldt wel.

  Deze pagina van het Zorginstituut Nederland legt de afspraken over zorg in het buitenland overzichtelijk uit:

  https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/buitenland-en-zorg-zvw

  Feina, wij hebben een verplichting om een verzekerde volledig te informeren. Als uit een vraag of aanvraag blijkt dat het om een expertise behandeling gaat geven wij daar de informatie over. Idem voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland. Is het onduidelijk om wat voor behandeling het gaat? Dan moeten wij beide vergoedingen doornemen met een verzekerde.

  Meestal wordt het tijdens de gesprekken met Nederlandse artsen al duidelijk of het om een behandeling gaat die in Nederland niet uitgevoerd wordt vanwege gebrek aan mediche expertise. Komt de vraag niet eerst langs ons? Dan beoordelen wij de aanvraag om te kijken om wat voor behandeling het gaat.

  Groetjes,
  Bart


 •  , je zegt dat ZK de verzekerden volledig informeert. Echter de verplichting reikt verder. De zorgverzekeraar dient deze informatie ook op de website te geven. ( zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_289900_22/1/).
  22. Vergoeding grensoverschrijdende zorg

  1. De zorgverzekeraar vermeldt op de website welke voorwaarden er gelden voor het indienen van buitenlandse nota's en welke vergoedingen hiervoor gelden.
  2. De zorgverzekeraar informeert de verzekerde over de mogelijkheden om op grond van EU-regels gebruik te maken van zorg in een andere EU-lidstaat door in ieder geval informatie over de twee procedures voor vergoeding van zorg die geleverd is in een andere EU-lidstaat op grond van Richtlijn nr. 2011/24/EU en Verordening (EG) nr. 883/2004 op de website te vermelden.
 • Offline als antwoord op feina:

  Goedemiddag Feina, 

  Ik heb niet helemaal helder wat je mist in onze artikelen en voorwaarden op de website. Is wat jij in je bericht noemt niet hetzelfde als dit:

  Niet spoedeisende-zorg https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Niet-spoedeisende-zorg-in-het-buitenland.aspx

  Expertisebehandeling https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/Paginas/Expertisebehandeling-in-het-buitenland.aspx

  Declareren zorgkosten buitenland https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/buitenland/Paginas/zorgkosten-buitenland.aspx

  Kan je hier meer informatie over geven dan kan ik er verder naar kijken. 

  Groeten Andrea

 •  , ik vind dat de EU regels niet worden uiteengezet. De EU regels worden zelfs niet genoemd. Vereist wordt : (door in ieder geval informatie over de twee procedures voor vergoeding van zorg die geleverd is in een andere EU-lidstaat op grond van Richtlijn nr. 2011/24/EU en Verordening (EG) nr. 883/2004 op de website te vermelden. Ik vind dat duidelijk moet zijn dat dit EU regels betreft. Hierdoor is de verzekerde in staat om bij het EU contactpunt nadere informatie op te vragen, indien de verzekerde vindt dat de ZK niet in overeenstemming met de EU regels handelt. 
  - Dat de volledige vergoeding alleen voor expertise behandelingen zou zijn, is de invulling die Zilveren Kruis er aan geeft. Volgens mij moet iedereen een S2 formulier kunnen krijgen. Volgens de uitleg op de website van ZINL  staat toestemming gelijk aan het verstrekken van een S2 formulier. Maar ZK geeft toestemming zonder S2 formulier. Op jullie website staat dat er toestemming moet worden gevraagd. Hieruit zou men kunnen concluderen dat dan 100% vergoed wordt.

  - 100 % vergoeding is onduidelijk: is dit 100% Nederlands tarief of is dit de hele rekening ( immers er is een contract).

  - ik kwam ook het geval zwanger en bevallen in Frankrijk tegen. Ik vind dat ZK in die zaak te afwijzend is geweest. Het is beslist niet in de geest van de EU als tegen een zwangere vrouw, die in een andere EU staat verblijft, gezegd wordt dat ze slechts 75% NL tarief krijgt.