Bevallen in een ander Europees land

Als je zwanger bent en moet bevallen terwijl je toevallig in een ander Europees land verblijft ( bijvoorbeeld ivm stage, ivm bezoek aan familie, werk ), dan zeggen de Europese regels dat de medische kosten ivm zwangerschapscontrole en ivm de bevalling gedeclareerd kunnen worden op basis van de EHIC kaart. Immers het is dringende medische zorg ( een dringender soort ken ik niet!).  De zorg is ook niet planbaar, want een bevalling komt onverwacht. Ook is het niet een keus van de zwangere om te kiezen voor zorg in het buitenland. Toch zegt Ziilveren Kruis ( lees de bijlage)  tegen de duidelijke Europese regels in ( lees:Europese regels  ), dat de bevalling als planbare zorg wordt beschouwd. Het gevolg is dat zwangere vrouwen zich niet binnen de EU kunnen verplaatsen tijdens hun zwangerschap. Maar dat is niet in de geest is van Europa en de Europese sociale wetgeving. 
Graag toetsing aan de Europese regels en met het Nederlands Contactpunt.

Lees ook het originele topic: “ bevallen in Frankrijk. 

 • Offline gaf het juiste antwoord op deze vraag

  Goedemiddag Feina,

  De voorwaarden en vergoedingen van kosten rondom de zwangerschap die in een Europees land gemaakt worden gaan via een zorgverzekering in het verblijfsland. De vergoeding van de kosten die in dat geval gemaakt worden, vergoedt de zorgverzekering in dat land aan de zorgverlener. De vergoeding is hetzelfde als een inwoner van dat Europese land krijgt. Achter de schermen krijgt de zorgverzekeraar van de (aanstaande) moeder de rekening.

  In Nederland is het CAK het contactpunt voor Europeanen die zorg nodig hebben in Nederland. In Belgie is dit de Federale overheidsdienst en in Duitsland de EU-Patienten.DE en zo is er voor elk Europees land een contact punt waar mensen die in het buitenland (gaan) verblijven informatie kunnen opvragen.

  Daarnaast kan de zorgverzekeraar van de moeder op eigen voorwaarden een vergoeding geven. Bevallingen voor de 36e week van de zwangerschap vergoeden wij als spoedeisende zorg. Bevallingen vanaf de 36e week vallen onder niet-spoedeisende zorg.

  Is dit de uitleg waar je naar opzoek was Feina? Als je nog aanvullingen hebt of een specifieke vraag hoor ik het graag.

  Groeten Andrea

 • Beste  , kun je het antwoord toespitsen op de situatie van Kiek? ( andere, gesloten topic:   https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Buitenland/Vergoeding-van-geplande-bevalling-in-Frankrijk/td-p/27360  ). Haar vraag was namelijk hoe ze haar, naar verwachting niet medische bevalling , maar wel mèt de in Frankrijk gebruikelijke ziekenhuisopname, moest bekostigen. Het antwoord was dat ZK het als niet-spoedeisende zorg zou vergoeden. Maar begrijp ik nu, dat het antwoord had moeten zijn dat ze haar EHIC kaart moest gebruiken? Je noemt deze kaart, die door de EU wel genoemd wordt, namelijk niet. Hoe krijgt volgens jou de vergoeding volgens de regels van het gastland vorm? Je zegt dat het gaat via een zorgverzekering in het verblijfsland: maar in de meeste gevallen is er geen zorgverzekering in het verblijfsland ( stage, familiebezoek, werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland).

 • Offline

  Goedemiddag Feina, 

  Ik zie dat het bericht van Kiek al meer dan een jaar oud is. Niet meer iets om aan te halen in 2020. 

  Je bent heel betrokken en als je een vraag hebt ben je altijd welkom maar dit is niet meer relevant. 

  Het algemene antwoord op je vraag hoe de kosten worden vergoed volgens de Europese regels als iemand in het buitenland verblijft ligt bij de instelling die dit verzorgt in het buitenland. In Nederland hebben we het CAK waar buitenlanders terecht kunnen voor informatie. Groep Buitenlands Recht is onder gebracht bij Zilveren Kruis en zorgt voor de administratieve afhandeling van de medisch noodzakelijke kosten die gemaakt worden door Europeanen die tijdelijk in Nederland verblijven en niet-geplande zorg nodig hebben. De EHIC laten ze hierbij zien bij de zorgverlener. We vergoeden de zorg volgens de voorwaarden van de basisverzekering. 

  Voor elk EU land gelden andere regels. Op de site waar jij eerder naar verwees kan je veel informatie vinden. Als je specifiek opzoek bent naar de voorwaarden in Frankrijk is deze link handig: https://www.gov.uk/guidance/healthcare-in-france-including-martinique-and-guadaloupe#visiting-france

  Ben je zo geholpen? 

  Groeten Andrea

 •  , het gaat mij meer om het principe: welke rechten heeft een Nederlandse zwangere in het buitenland. Dat is voor nu en altijd belangrijk. Ik vind dat Zilveren Kruis destijds haar verzekerde Kiek niet goed geïnformeerd heeft. Het gaat nu om de vraag welk antwoord gegeven zou worden als dezelfde vraag terugkomt. Zou je weer antwoorden dat 75% van het NL tarief vergoed zou worden? Ik vind dat de zorgverzekeraar de plicht heeft om de verzekerde de juiste weg te wijzen.

 • Offline gaf het juiste antwoord op deze vraag

  Een volledig antwoord op de situatie van Kiek kan ik je met de informatie die ik heb van toen niet geven. Het is inderdaad belangrijk dat we een verzekerde de juiste weg wijzen als deze zorg nodig heeft. Daarom is het aan te raden dat iedere verzekerde de vraag zelf bij ons stelt. We kunnen dan op basis van het kalenderjaar, de situatie en het pakket bekijken wat voor de verzekerde de vergoeding is of wat ze moet doen in haar situatie. 

  Daarom voor nu een algemeen antwoord.

  Iemand krijgt geen vergoeding volgens de Europesche richtlijnen als ze alleen naar het buitenland gaat voor de bevalling. Deze beoordeling is niet aan ons maar aan de zorgverlener en het land waar degene gaat bevallen. 

  Is iemand een periode in een Europees land voor bijvoorbeeld een familiebezoek of studie en wil daar ook bevallen dan kan er volgens de Europesche richtlijnen wel een vergoeding zijn. Belangrijk is altijd wel om voor de hoogte van de vergoeding en of er een akkoord zal zijn contact op te nemen met het contactpunt in het land waar de verzekerde gaat verblijven en de EHIC mee te nemen naar de zorgverlener. De contactpunten kan je hier vinden: europa.eu/.../index_nl.htm

  Daarnaast zijn er mogelijkheden voor een vergoeding via ons. Wij maken bij een bevalling in het buitenland onderscheid bij een zwangerschap van minder dan 36 weken. Als iemand dan onverhoopt bevalt is dit spoedeisende zorg. 
  Meer over deze voorwaarden en vergoedingen lees je hier: www.zilverenkruis.nl/.../Spoedeisende-zorg-in-het-buitenland.aspx

  Bevalt de verzekerde na de 36e week dan vergoeden wij het als niet-spoedeisende zorg. De vergoedingen en voorwaarden hiervan staan hier op de site: www.zilverenkruis.nl/.../Niet-spoedeisende-zorg-in-het-buitenland.aspx

  Groeten Andrea