Bevallen in een ander Europees land

Als je zwanger bent en moet bevallen terwijl je toevallig in een ander Europees land verblijft ( bijvoorbeeld ivm stage, ivm bezoek aan familie, werk ), dan zeggen de Europese regels dat de medische kosten ivm zwangerschapscontrole en ivm de bevalling gedeclareerd kunnen worden op basis van de EHIC kaart. Immers het is dringende medische zorg ( een dringender soort ken ik niet!).  De zorg is ook niet planbaar, want een bevalling komt onverwacht. Ook is het niet een keus van de zwangere om te kiezen voor zorg in het buitenland. Toch zegt Ziilveren Kruis ( lees de bijlage)  tegen de duidelijke Europese regels in ( lees:Europese regels  ), dat de bevalling als planbare zorg wordt beschouwd. Het gevolg is dat zwangere vrouwen zich niet binnen de EU kunnen verplaatsen tijdens hun zwangerschap. Maar dat is niet in de geest is van Europa en de Europese sociale wetgeving. 
Graag toetsing aan de Europese regels en met het Nederlands Contactpunt.

Lees ook het originele topic: “ bevallen in Frankrijk. 

Bovenliggend
  • Beste  , kun je het antwoord toespitsen op de situatie van Kiek? ( andere, gesloten topic:   https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Buitenland/Vergoeding-van-geplande-bevalling-in-Frankrijk/td-p/27360  ). Haar vraag was namelijk hoe ze haar, naar verwachting niet medische bevalling , maar wel mèt de in Frankrijk gebruikelijke ziekenhuisopname, moest bekostigen. Het antwoord was dat ZK het als niet-spoedeisende zorg zou vergoeden. Maar begrijp ik nu, dat het antwoord had moeten zijn dat ze haar EHIC kaart moest gebruiken? Je noemt deze kaart, die door de EU wel genoemd wordt, namelijk niet. Hoe krijgt volgens jou de vergoeding volgens de regels van het gastland vorm? Je zegt dat het gaat via een zorgverzekering in het verblijfsland: maar in de meeste gevallen is er geen zorgverzekering in het verblijfsland ( stage, familiebezoek, werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland).

Reageren
  • Beste  , kun je het antwoord toespitsen op de situatie van Kiek? ( andere, gesloten topic:   https://forum.zilverenkruis.nl/t5/Buitenland/Vergoeding-van-geplande-bevalling-in-Frankrijk/td-p/27360  ). Haar vraag was namelijk hoe ze haar, naar verwachting niet medische bevalling , maar wel mèt de in Frankrijk gebruikelijke ziekenhuisopname, moest bekostigen. Het antwoord was dat ZK het als niet-spoedeisende zorg zou vergoeden. Maar begrijp ik nu, dat het antwoord had moeten zijn dat ze haar EHIC kaart moest gebruiken? Je noemt deze kaart, die door de EU wel genoemd wordt, namelijk niet. Hoe krijgt volgens jou de vergoeding volgens de regels van het gastland vorm? Je zegt dat het gaat via een zorgverzekering in het verblijfsland: maar in de meeste gevallen is er geen zorgverzekering in het verblijfsland ( stage, familiebezoek, werk voor een Nederlandse werkgever in het buitenland).

Onderliggend
Geen gegevens