Bevallen in een ander Europees land

Als je zwanger bent en moet bevallen terwijl je toevallig in een ander Europees land verblijft ( bijvoorbeeld ivm stage, ivm bezoek aan familie, werk ), dan zeggen de Europese regels dat de medische kosten ivm zwangerschapscontrole en ivm de bevalling gedeclareerd kunnen worden op basis van de EHIC kaart. Immers het is dringende medische zorg ( een dringender soort ken ik niet!).  De zorg is ook niet planbaar, want een bevalling komt onverwacht. Ook is het niet een keus van de zwangere om te kiezen voor zorg in het buitenland. Toch zegt Ziilveren Kruis ( lees de bijlage)  tegen de duidelijke Europese regels in ( lees:Europese regels  ), dat de bevalling als planbare zorg wordt beschouwd. Het gevolg is dat zwangere vrouwen zich niet binnen de EU kunnen verplaatsen tijdens hun zwangerschap. Maar dat is niet in de geest is van Europa en de Europese sociale wetgeving. 
Graag toetsing aan de Europese regels en met het Nederlands Contactpunt.

Lees ook het originele topic: “ bevallen in Frankrijk. 

Bovenliggend
  •  , het gaat mij meer om het principe: welke rechten heeft een Nederlandse zwangere in het buitenland. Dat is voor nu en altijd belangrijk. Ik vind dat Zilveren Kruis destijds haar verzekerde Kiek niet goed geïnformeerd heeft. Het gaat nu om de vraag welk antwoord gegeven zou worden als dezelfde vraag terugkomt. Zou je weer antwoorden dat 75% van het NL tarief vergoed zou worden? Ik vind dat de zorgverzekeraar de plicht heeft om de verzekerde de juiste weg te wijzen.

Reageren
  •  , het gaat mij meer om het principe: welke rechten heeft een Nederlandse zwangere in het buitenland. Dat is voor nu en altijd belangrijk. Ik vind dat Zilveren Kruis destijds haar verzekerde Kiek niet goed geïnformeerd heeft. Het gaat nu om de vraag welk antwoord gegeven zou worden als dezelfde vraag terugkomt. Zou je weer antwoorden dat 75% van het NL tarief vergoed zou worden? Ik vind dat de zorgverzekeraar de plicht heeft om de verzekerde de juiste weg te wijzen.

Onderliggend
Geen gegevens