Meer dan 3 maanden bezig om pgb rond te krijgen

Mijn vrouw krijgt al meer dan 15 jaar pgb en moet iedere 2 jaar een herindicatie aanvragen nu is ze daar al ruim vantevoren mee begonnen ruim 3 maanden nu was de aanvraag voor haar gedaan door een hbo verpleegkundige die goed gekeurd was door het zilverkruis en nu bleek deze geheel niet goed ingevuld te zijn en kom zij opnieuw de aanvraag doen. Ik vind het uiterst verkeerd handelen van zilverkruis en heb ook de klacht neergelegd bij het skgz. Nu moet zij zelf betalen aan haar zorgverlener uit haar eigen zak dit omdat zij om psychische gronden niet de zorg kan inkopen via zorg in natura. De rekeningen lopen wel steeds verder maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Ik kan hier geen begrip voor hebben. 

Mvg Zeger Teters 

Bovenliggend
  • Offline
    Ik maak momenteel precies hetzelfde mee. De verpleegkundige is van mening dat de herindicatie juist is ingevuld maar zilveren kruis heeft een andere mening. Op het allerlaatste moment (na 2 maanden )wordt de pgb afgewezen. Vervolgens half januari 2020 opnieuw een aanvraag ingediend. Zojuist wordt mij telefonisch meegedeeld dat het 13 weken duurt voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Vervolgens heeft zilveren kruis nog eens 6 weken de tijd om een beslissing te nemen. En de mededeling dat zorg in natura altijd nog kan, terwijl wij juist pgb ontvangen omdat zorg in natura niet mogelijk is. Verder zijn de financiële consequenties zodanig dat we momenteel de wanhoop nabij zijn. Waarom gaat het opeens zo stroef en worden wij de dupe van de vele aanvragen? Ik weet het ook niet meer.
Reageren
  • Offline
    Ik maak momenteel precies hetzelfde mee. De verpleegkundige is van mening dat de herindicatie juist is ingevuld maar zilveren kruis heeft een andere mening. Op het allerlaatste moment (na 2 maanden )wordt de pgb afgewezen. Vervolgens half januari 2020 opnieuw een aanvraag ingediend. Zojuist wordt mij telefonisch meegedeeld dat het 13 weken duurt voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Vervolgens heeft zilveren kruis nog eens 6 weken de tijd om een beslissing te nemen. En de mededeling dat zorg in natura altijd nog kan, terwijl wij juist pgb ontvangen omdat zorg in natura niet mogelijk is. Verder zijn de financiële consequenties zodanig dat we momenteel de wanhoop nabij zijn. Waarom gaat het opeens zo stroef en worden wij de dupe van de vele aanvragen? Ik weet het ook niet meer.
Onderliggend
Geen gegevens