Alternatieve geneeswijze vergoeden

Voor pijnklachten ben ik in behandeling bij het UMCG.  Deze behandelingen zijn kostbaar maar worden voor 100% vergoed. Mijn behandelend arts heeft mij geadviseerd om eens naar de arts in het UMCG te gaan voor een alternatieve geneeswijze. Deze arts is voor Zilveren Kruis ook nog eens stukken goedkoper. Echter per behandeling moet ik € 25,00 bijbetalen. Conclusie: ik kies voor de extra dure behandelingen. 

Hoezo zijn de zorgkosten onbetaalbaar ?  Zilveren Kruis denk eens na dat Alternatieve Geneeswijzen voor u goedkoper zijn indien u deze ook zou vergoeden.