Chronische code - uitstel vw Corona?

Ik heb een aandoening aan mijn rug waardoor ik sinds een paar maanden fysiotherapie op de chronische code krijg. Gezien er +2 maanden geen manuele therapie kon plaatsvinden, zou ik graag willen weten, of deze +2 maanden dan ook niet worden meegerekend, dus dat ik nu 2 maanden langer de therapie mag krijgen.