Vergoeding zorg buitenland ( niet spoedeisend)

Eerder was de conclusie van de polisafdeling dat de polisvoorwaarden fout waren . “De conclusie van mijn collega's is daarom dat deze zin niet bij de restitutiepolis gezet hoefde te worden. Want ook bij niet spoedeisende zorg in het buitenland is de maximale vergoeding: maximaal het (maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen (maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan vergoeden wij de zorg tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag.”. Zie de link in het topic van Jasper, namelijk https://samen.zilverenkruis.nl/meepraten/f/vergoedingen/1344/restitutieverzekering-vergoeding-ongecontracteerde-zorg-in-het-buitenland-marktconform

dus: de fout in de polisvoorwaarden, artikel 4.3.4 van de algemene voorwaarden,  moet verbeterd worden voor 2021 en de website ( zie hieronder met de oude inhoud) moet aangepast worden tot 100% vergoeding planbare zorg in het buitenland.