Geen contract met Nij Geertgens

Ik zie nergens dat jullie een contract hebben met Nij Geertgens. 
Ik zou graag willen weten of dit nog gaat gebeuren? Zo niet zou ik willen weten wat het zou kosten als wij bij jullie verzekerd zijn maar toch door Nij Geertgens in behandeling willen. Ik heb jullie lijst al gezien maar kom er totaal niet wijs uit. Het zou gaan om een IVF traject. 

Ik zou hier graag reactie op willen hebben. De ziekenhuizen met wie jullie contracten hebben zijn voor ons te ver weg, om daar om de dag voor op en neer te moeten. 

Ik zou niet willen overstappen maar dit is wel een belangrijk punt om het te overwegen.

 • Als jullie een restitutiepolis hebben bij Zilveren Kruis dan is er niets aan de hand. Zilveren Kruis betaalt dan 100% van het officiele tarief. En NIj Geertgen hanteert deze officiele ( maximum) tarieven. PS de restitutiepolis heeft de naam Exclusief polis. Bedenk dat ook je man een rekening krijgt. ( apart). De vergoeding voor een naturapolis is honderden euros lager. Bijvoorbeeld puur het IVF traject ( dat is maar een deel van de kosten) kost €2162,26 c.q. €2455,75. Dit bedrag krijg je volledig vergoed in geval van een resitutiepolis. Bij een naturapolis is de vergoeding slechts €1589 resp. €1803. Zie de bijlage met diverse schermprints. 

  PS de methode om de prijzen bij ZK te vinden:

  1. De website van NYG ( https://www.nijgeertgen.nl/kinderwens/zorgverzekeringen  )geeft een indicatie over de prijzen. Er worden codes gebruikt, namelijk 9-cijferige dbccodes.

  2. In de prijslijst van NYG (https://www.nijgeertgen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Tarievenlijst-2019-Per-01-07-2019-NG-NL_versie-01-07-2019.pdf ) staat bij elke dbccode ook een andere code , bestaande uit 2 cijfers, 1letter en 3 cijfers. Deze code heeft de naam declaratiecode. 

  3. Gebruik deze laatste code om te zoeken in de lijst van ZK. De eerste kolom geeft de vergoeding voor de restitutiepolis. Deze is exact gelijk aan het tarief van NYG ( https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg-ZK-2019-msz.pdf ) 

  PS vergeet het eigen risico niet! Dat moet in alle gevallen betaald worden. Je hebt veel kans dat je twee keer eigen risico moet betalen als de behandeling over twee kalender jaren doorloopt. Pas ook op met de begindatum van een dbc-traject. Als het eerste consult bijvoorbeeld in november 2019 valt, dan betaal je daarover eigen risico ( en wel over het hele bedrag van die drie consulten samen). Daarna ga je aan de ivf beginnen in 2020 en dan betaal je weer eigen risico.

 • Is het zo duidelijk? 

  De conclusie is dat je niet hoeft over te stappen. Om volledige vergoeding te krijgen  zou een overstap naar een restitutiepolis van ZK, althans volgens de voorwaarden van 2019, voldoende moeten zijn. Lees daarom de voorwaarden van 2020 goed door zodra de polisvoorwaarden bekend zijn. Zorg dat ZK bevestigt dat zij op declaratie de volledige rekening van een IVF traject bij NYG betalen bij een restitutiepolis in 2019.

  Let op! Je moet wel eerst zelf de rekening betalen en daarna bij ZK declareren. Vraag dit goed na bij Nyg. Zij vermelden namelijk dat ze met ONVZ geen contract hebben, maar wel een directe facturatie-overeenkomst. Aangezien ze dit niet over ZK vermelden, is het logisch dat je de rekening van NYG krijgt. Die moet je betalen, en daarna declareer je bij ZK. 

 • Offline

  Bedankt Feina voor je uitleg. Weet jij zo of je door het jaar heen je zorgverzekering kan aanpassen naar resitutie.

 • Ik weet zeker dat dit niet mogelijk is. 

  De enige, kleine kans, is de volgende. Stel jouw echtgenoot is de verzekeringnemer , en jij bent de verzekerde. Dan is het volgens algemene verzekeringsregels mogelijk dat jij je elders verzekert ( dus nu, tijdens het kalenderjaar), waarna jouw partner, de verzekeringnemer, jouw verzekering opzegt bij Zilveren Kruis. 

  PS jouw partner kan in dat hypothetische geval niet veranderen van verzekering. 

 • Goedemiddag Sisterr,

  Om de dag uren in de auto moeten zitten naar het ziekenhuis kan heel belastend zijn. Goed dat je kijkt wat andere mogelijkheden zijn. Het klopt dat we geen contract hebben met Nij Geertgens. Of we in 2020 een contract met ze afsluiten weten we na half november.

  Hoe je verzekerd bent voor niet gecontracteerde IVF zorg kijk ik graag voor je na. Als je voor mij in een prive bericht je relatienummer, geboortedatum, postcode en huisnummer hebt kan ik je polis erbij zoeken.


  Uit de Basis Zeker krijg je 75% vergoed van het gemiddelde tarief waar wij de zorg voor hebben ingekocht. Heb je een Basis Exclusief krijg je het WMG-tarief of marktconform bedrag dit is wat Nij Geertgens in rekening brengt. In allebei de gevallen krijg je over de geleverde zorg een rekening voor het eigen risico.

  Hou er met de vergoeding rekening mee dat de startdatum van de behandelingen de datum is waarop de kosten worden geboekt. Ook als de behandelingen doorlopen in 2020 kunnen deze afhankelijk van de startdatum in 2019 berekend worden.

  Wat het bedrag precies is wat wij gaan vergoeden kunnen we vooraf niet zeggen omdat we niet weten wat Nij Geertgen in rekening gaat brengen. Je kan hun tarievenlijst gebruiken https://www.nijgeertgen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Tarievenlijst-2019-Per-01-07-2019-NG-NL_versie-01-07-2019.pdf met daarnaast onze lijst voor niet-gecontracteerde zorg https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg-ZK-2019-msz.pdf om een idee te krijgen.

  Ik hoor graag of ik je verder kan helpen!

  Groeten Andrea

 • Ook als de behandelingen doorlopen in 2020 kunnen deze afhankelijk van de startdatum in 2019 berekend worden. 

  Deze opmerking van ZK mag je niet interpreteren als alle behandelingen in 2020 worden op 2019 gedeclareerd ( .... zodat er over de totale behandeling maar 1 keer eigen risico berekend wordt) . In het verleden stond een dbc gelijk aan een behandeling, dus als de behandeling begon in 2019 viel het hele traject, tot max. 365 dagen later, onder één dbc, dus één factuur, dus één eigen risico. 

  Dit is veranderd in 2015. De behandeling wordt nu opgesplitst in onderdelen, die niet meer dan 90 of 120 dagen duren. Daardoor betaal je vaak twee keer eigen risico over één behandeling. 

  In jullie geval starten de consulten waarschijnlijk  in 2019. De dbc voor de consulten kost dus eigen risico in 2019. Als de dbc voor de consulten langer dan 90 dagen open staat, wordt een vervolg-dbc geopend. Deze valt dan vermoedelijk ook in 2020. Zelfs als je 1 x een consult hebt gehad en daarna bent gestopt ivm de verzekering, worden vervolgconsulten in het nieuwe kalenderjaar toch nog geboekt op dat ene oude consult uit 2019. Ook als de behandelingen doorlopen in 2020 kunnen deze afhankelijk van de startdatum in 2019 berekend worden. De dbc voor de echte IVF start vermoedelijk in 2020. Dan moet daarover weer eigen risico 2020 betaald worden.

 • Offline

   kun je verder met het antwoord en de extra uitleg van  

  Neem half november weer eens 'm kijkje op onze website met de informatie voor 2020.