Geen contract met Nij Geertgens

Ik zie nergens dat jullie een contract hebben met Nij Geertgens. 
Ik zou graag willen weten of dit nog gaat gebeuren? Zo niet zou ik willen weten wat het zou kosten als wij bij jullie verzekerd zijn maar toch door Nij Geertgens in behandeling willen. Ik heb jullie lijst al gezien maar kom er totaal niet wijs uit. Het zou gaan om een IVF traject. 

Ik zou hier graag reactie op willen hebben. De ziekenhuizen met wie jullie contracten hebben zijn voor ons te ver weg, om daar om de dag voor op en neer te moeten. 

Ik zou niet willen overstappen maar dit is wel een belangrijk punt om het te overwegen.

Bovenliggend
 • Als jullie een restitutiepolis hebben bij Zilveren Kruis dan is er niets aan de hand. Zilveren Kruis betaalt dan 100% van het officiele tarief. En NIj Geertgen hanteert deze officiele ( maximum) tarieven. PS de restitutiepolis heeft de naam Exclusief polis. Bedenk dat ook je man een rekening krijgt. ( apart). De vergoeding voor een naturapolis is honderden euros lager. Bijvoorbeeld puur het IVF traject ( dat is maar een deel van de kosten) kost €2162,26 c.q. €2455,75. Dit bedrag krijg je volledig vergoed in geval van een resitutiepolis. Bij een naturapolis is de vergoeding slechts €1589 resp. €1803. Zie de bijlage met diverse schermprints. 

  PS de methode om de prijzen bij ZK te vinden:

  1. De website van NYG ( https://www.nijgeertgen.nl/kinderwens/zorgverzekeringen  )geeft een indicatie over de prijzen. Er worden codes gebruikt, namelijk 9-cijferige dbccodes.

  2. In de prijslijst van NYG (https://www.nijgeertgen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Tarievenlijst-2019-Per-01-07-2019-NG-NL_versie-01-07-2019.pdf ) staat bij elke dbccode ook een andere code , bestaande uit 2 cijfers, 1letter en 3 cijfers. Deze code heeft de naam declaratiecode. 

  3. Gebruik deze laatste code om te zoeken in de lijst van ZK. De eerste kolom geeft de vergoeding voor de restitutiepolis. Deze is exact gelijk aan het tarief van NYG ( https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg-ZK-2019-msz.pdf ) 

  PS vergeet het eigen risico niet! Dat moet in alle gevallen betaald worden. Je hebt veel kans dat je twee keer eigen risico moet betalen als de behandeling over twee kalender jaren doorloopt. Pas ook op met de begindatum van een dbc-traject. Als het eerste consult bijvoorbeeld in november 2019 valt, dan betaal je daarover eigen risico ( en wel over het hele bedrag van die drie consulten samen). Daarna ga je aan de ivf beginnen in 2020 en dan betaal je weer eigen risico.

Reageren
 • Als jullie een restitutiepolis hebben bij Zilveren Kruis dan is er niets aan de hand. Zilveren Kruis betaalt dan 100% van het officiele tarief. En NIj Geertgen hanteert deze officiele ( maximum) tarieven. PS de restitutiepolis heeft de naam Exclusief polis. Bedenk dat ook je man een rekening krijgt. ( apart). De vergoeding voor een naturapolis is honderden euros lager. Bijvoorbeeld puur het IVF traject ( dat is maar een deel van de kosten) kost €2162,26 c.q. €2455,75. Dit bedrag krijg je volledig vergoed in geval van een resitutiepolis. Bij een naturapolis is de vergoeding slechts €1589 resp. €1803. Zie de bijlage met diverse schermprints. 

  PS de methode om de prijzen bij ZK te vinden:

  1. De website van NYG ( https://www.nijgeertgen.nl/kinderwens/zorgverzekeringen  )geeft een indicatie over de prijzen. Er worden codes gebruikt, namelijk 9-cijferige dbccodes.

  2. In de prijslijst van NYG (https://www.nijgeertgen.nl/wp-content/uploads/2019/07/Tarievenlijst-2019-Per-01-07-2019-NG-NL_versie-01-07-2019.pdf ) staat bij elke dbccode ook een andere code , bestaande uit 2 cijfers, 1letter en 3 cijfers. Deze code heeft de naam declaratiecode. 

  3. Gebruik deze laatste code om te zoeken in de lijst van ZK. De eerste kolom geeft de vergoeding voor de restitutiepolis. Deze is exact gelijk aan het tarief van NYG ( https://www.zilverenkruis.nl/SiteCollectionDocuments/Consumenten/Gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg/Tarieven-niet-gecontracteerde-zorg-ZK-2019-msz.pdf ) 

  PS vergeet het eigen risico niet! Dat moet in alle gevallen betaald worden. Je hebt veel kans dat je twee keer eigen risico moet betalen als de behandeling over twee kalender jaren doorloopt. Pas ook op met de begindatum van een dbc-traject. Als het eerste consult bijvoorbeeld in november 2019 valt, dan betaal je daarover eigen risico ( en wel over het hele bedrag van die drie consulten samen). Daarna ga je aan de ivf beginnen in 2020 en dan betaal je weer eigen risico.

Onderliggend
Geen gegevens