Ongeveer tien keer per jaar doet een lid van de Verzekerdenraad verslag van zijn of haar ontmoeting met de directie van Zilveren Kruis. Ditmaal komt dat verslag van Laura de Kinkelder (31). Zij is, met haar collega-leden, klankbord voor de zorgverzekeraar. In die rol geeft Laura haar mening over de plannen waarop de directie aan het broeden is. Zo zorgt zij ervoor dat de stem van de klant meetelt. De laatste Verzekerdenraad-bijeenkomst stond in het teken van zorginkoop en inhaalzorg door corona.

Waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond?
Laura: "Ik kom uit het Land van Cuijk. Dat ligt in Brabant vlakbij de Duitse grens. Ik heb politicologie en parlementaire geschiedenis gestudeerd."

En hoe lang ben je nu lid van de Verzekerdenraad?
"Die datum kan ik mij nog goed herinneren: sinds 28 januari 2020. Ik kreeg die ochtend namelijk ook de diagnose ASS na een lang traject. Dat betekent dat ik erg gevoelig ben voor prikkels, waardoor ik sneller vermoeid raak."

Is dat ook de reden dat je lid werd, je eigen ervaring met de zorg?
"De gezondheidszorg heeft mij altijd al geboeid. Ik groeide op in een gezin met twee broertjes waarvan er één een zeldzame stofwisselingsziekte heeft. Hij onderging al jong meerdere medische ingrepen. Intussen is er ook een medicijn dat mijn broer helpt. Helaas wordt dit middel niet langer vergoed. Daarom heb ik tijdens mijn studie onderzoek gedaan naar het vergoeden van dure medicijnen. Los daarvan deed ik ook onderzoek naar het taalgebruik in de Tweede Kamer over personen met een psychische kwetsbaarheid. Ik vind mentale en fysieke zorg namelijk allebei even belangrijk. Al deze kennis en ervaring neem ik mee in de Verzekerdenraad."

Je was laatst bij een Verzekerdenraad-bijeenkomst. Wat werd er besproken?
"Twee thema’s: zorginkoop en inhaalzorg. Zorginkoop komt elk jaar terug. Dat gaat over afspraken die Zilveren Kruis maakt met zorgverleners. Maar de meeste aandacht ging uit naar de inhaalzorg door corona. In 2020 zijn veel operaties en andere behandelingen uitgesteld – soms meerdere keren – door uitbraken van het coronavirus. Toen we hier begin 2021 over spraken als Verzekerdenraad, verwachtten wij dat het inhalen van deze zorg nu wel op gang was gekomen. Maar door een nieuwe piek in besmettingen en ziekenhuisopnamen moest de zorg opnieuw afschalen. Er kan waarschijnlijk voorlopig weinig inhaalzorg geleverd worden. Ik denk dat veel mensen hierdoor onzekerheid ervaren, over hun eigen zorg of die van een naaste. Dit raakt ons allemaal."

Hoe raakt dit jou?
"Waar ik mij zorgen om maak, is dat mensen door het uitstellen van zorg nog zieker worden en daardoor straks nog meer zorg nodig hebben. Ook de extra psychische druk die deze onzekerheid oplevert, vind ik een probleem. Ik ben bang dat mensen het vertrouwen verliezen in de zorg en in de overheid, en dat zij zich alleen voelen wanneer ze zorg nodig hebben."

Welke rol heeft een zorgverzekeraar als Zilveren Kruis hierin, volgens jou?
"Tijdens de Verzekerdenraad-bijeenkomst kwam naar voren dat zorgverzekeraars waarschijnlijk een completer beeld hebben van de verschillende wachtlijsten bij ziekenhuizen dan huisartsen. De Zorgcoaches van Zilveren Kruis kunnen voor je op zoek naar een ziekenhuis met een kortere wachttijd. De reistijd is dan meestal iets langer, maar je bent wel eerder aan de beurt."

Zijn er lichtpuntjes wat betreft inhaalzorg?
"Deze situatie is voor zowel verzekerden, zorgverleners als verzekeraars erg lastig. Je merkt dat iedereen hier anders op reageert. Ik wil dat iedereen weet dat wij ons als Verzekerdenraad in deze moeilijke tijd hard maken voor wie een zorgvraag heeft – dat je weet dat we opkomen voor jouw belangen en zorgen.

Wat mij trouwens opvalt, is dat een deel van de afgebelde zorg helemaal niet terugkomt. Hierbij kun je denken aan mensen met een lichte hernia die door ontspanning thuis van hun klachten afkwamen. Of stelletjes die door de rust van de lockdowns zelf zwanger raakten en geen vruchtbaarheidstraject meer nodig hadden. Natuurlijk heeft lang niet iedereen zo’n meevaller."

Met welk gevoel verliet je de Verzekerdenraad-bijeenkomst?
"Met een dubbel gevoel. Zorg is schaars en ik zie de inhaalzorg nog steeds niet op gang komen. Sterker nog: volgens mij komt er steeds meer uitgestelde zorg bij. Tegelijkertijd hebben medewerkers van Zilveren Kruis mij duidelijk gemaakt dat zij er alles aan doen om de zorg toegankelijk te houden en mee te denken met de drukke ziekenhuizen. Door wachtlijstbemiddeling bijvoorbeeld. Een aantal van mijn collega-leden heeft hier goede ervaringen mee. Ik raad iedereen die lang moet wachten aan om eens te bellen met je zorgverzekeraar. Misschien kunnen zij toch iets voor elkaar krijgen.

Juist nu we merken dat zorg een steeds schaarser goed wordt, is het belangrijk dat we als Verzekerdenraad de belangen van verzekerden extra goed behartigen."

Bovenliggend Opmerking Onderliggend
Geen gegevens