Het coronavirus heeft ook in Nederland hard toegeslagen. De zorg in Nederland herstructureert zich tijdens deze coronacrisis. Waar de een zijn/haar beroep tijdelijk niet kan uitoefenen, maakt de ander overuren. Wat betekent dit voor verzekerden en waar is Zilveren Kruis in deze periode als verzekeraar mee bezig?

Als Verzekerdenraad werden we uitgenodigd om op maandag 30 maart te worden bijgepraat door Georgette Fijneman, directeur van het Zilveren Kruis, over alles wat er bij Zilveren Kruis speelt met betrekking tot de coronacrisis. Telefonisch, dat wel.

Op het afgesproken tijdstip log ik in. Georgette begint te vertellen dat sommige afdelingen op dit moment weinig te doen hebben, zoals de afdeling Buitenland en alarmcentrale Eurocross. Medewerkers van deze afdelingen krijgen zinvol ander werk, zoals bijvoorbeeld het bellen van leden van de ouderenbond of het maken van een webinar over thuiswerken.

Zorgverleners overeind houden
Georgette vertelt verder dat Zilveren Kruis druk bezig is om financieel comfort aan zorgverleners te geven. Er zijn op dit moment uiteenlopende situaties: er worden in bepaalde delen van de zorg (hoge) kosten gemaakt die normaal niet worden gemaakt. Daarnaast zijn er zorgverleners die nauwelijks tot geen omzet hebben. Zilveren Kruis wil ervoor zorgen dat zorgverleners niet omvallen door de coronacrisis. Zilveren Kruis werkt hiervoor samen met de andere zorgverzekeraars in Nederland: samen hebben ze overleg met het ministerie en de brancheorganisaties en maken ze goede afspraken.

Wachtlijsten na corona voorkomen
Op dit moment belanden te vaak alleen patiënten met corona in het ziekenhuis. Er zijn echter ook nog steeds 'andere' patiënten, die ook moeten worden geholpen. Overigens zal ook een deel van de zorg gewoon 'verdampen'. Als voorbeeld noemt Georgette de halfjaarlijkse controle afspraak bij de tandarts: deze schuift bij het niet doorgaan automatisch een paar maanden op. Soms leidt uitstel van zorg echter tot een hogere zorgvraag. Zilveren Kruis wil wachtlijsten na corona voorkomen. Ze wil dan ook duidelijkheid waar deze zouden kunnen ontstaan en hoe dit voorkomen kan worden.

Versnelde innovatieve oplossingen
Georgette benoemt ook een voordeel dat Zilveren Kruis ziet in deze vervelende periode: veel zorgverleners gaan nu versneld over op allerlei innovatieve oplossingen. Ze noemt als voorbeeld een huisarts die nu liever consulten afwerkt via telebellen. De verwachting is dan ook dat na corona deze digitale beweging niet zomaar weer terug zal worden gezet. Binnen Zilveren Kruis wordt er nu al met elkaar gekeken hoe dit na corona overeind gehouden kan worden.

Betalingsregelingen voor verzekerden
Zilveren Kruis spreekt met haar klanten zonodig betalingsregelingen af om de financiële druk wat te verlichten. Het is daarbij natuurlijk wel zo, dat een zorgverzekeraar geen bancaire instelling is. Het kan ook niet zo zijn dat verzekerden maandenlang worden vrijgesteld van het betalen van de verzekeringspremie. Zilveren Kruis heeft hiervoor een protocol opgesteld, dat op haar website te vinden is.

Na het verhaal van Georgette worden alle verzekerdenraadsleden om de beurt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. We willen als Verzekerdenraad graag weten welke vragen verzekerden aan het callcenter stellen. Ook vinden we het belangrijk te weten of verzekerden wel de juiste zorg ontvangen en er geen verzekerden in financiële problemen komen. Vragen worden gesteld over de huisarts, de tandarts, de ouderenzorg en de psychische gezondheidszorg.

Op een aantal vragen kan door Georgette niet meteen antwoord worden gegeven. Ze geeft aan deze binnen de organisatie uit te zetten voor een antwoord. Ik had zelf zo’n soort vraag. Nog de volgende dag had ik een uitgebreid antwoord in mijn mail. Het geeft mij als verzekerde een goed gevoel dat mijn verzekeraar meedenkt met haar verzekerden, maar bovenal ook de zorgverleners niet uit het oog verliest!

Anonymous