De Verzekerdenraad, waar ik onderdeel van ben, is er voor jou. Wij zijn een groep klanten die regelmatig in gesprek gaat met de directie en medewerkers van Zilveren Kruis. Afgelopen jaar spraken we elkaar zeven keer, vaak nog digitaal. Directieleden brachten ons op de hoogte van wat er speelde. En we gingen in gesprek met medewerkers van Zilveren Kruis over wat hun beleid betekent voor klanten. In dit artikel vertel ik je graag wat we in 2021 hebben besproken.

Onderwerpen waarover de Verzekerdenraad meepraat zijn uiteenlopend: het inkoopbeleid voor 2022 en 2023, inhaalzorg na corona, langdurige zorg, acute zorg, chronische zorg, digitale zorg, alternatieve geneeswijzen, collectieve verzekeringen, preventie, gezonde leefstijl en toezichthouders in de zorg. Laat ik over een aantal van deze onderwerpen wat meer vertellen.

Inkoopbeleid voor 2022 en 2023
De Verzekerdenraad werd gevraagd om advies te geven over het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis. In de maanden januari en februari van 2021 hebben we ons verdiept in alle uithoeken van dit beleid, gingen we erover in gesprek, stelden we vragen aan de beleidsmakers en kwamen we met een advies.

Preventie en positieve gezondheid
In mei gingen we in gesprek met onze achterban – de klanten van Zilveren Kruis – over gezonder leven. De vraag was: zou je daarvoor beloond moeten worden via de zorgverzekering? Alle antwoorden hierop hebben we meegenomen naar ons overleg met de directie.

Samen
Op het online platform Samen kunnen verzekerden met elkaar en met medewerkers van Zilveren Kruis direct in gesprek. Ook de leden van de Verzekerdenraad lezen en praten daar mee. Ik vind het belangrijk om op Samen te volgen wat mensen bezighoudt. En soms reageer ik ook op berichten.

Toezicht en handhaving
Als Verzekerdenraad zorgen we er ook voor dat we onze kennis op peil houden. Zo hebben we in 2021 uitleg gekregen van diverse toezichthouders. Zij controleren bijvoorbeeld of de zorg goed doorstroomt en niet klem komt te zitten. Hoe voeren ze dit uit? Welke instrumenten zetten zij daarbij in? Met deze kennis kunnen wij onze taak als Verzekerdenraad beter uitoefenen.

Evaluatie
Ook in 2021 was de Verzekerdenraad kritisch op haar eigen handelen. Ze heeft niet alleen geëvalueerd, maar ook haar visie verder bepaald ten aanzien van haar eigen handelen. Wat betekent het zijn van Verzekerdenraadslid? En vooral hoe vertegenwoordigen we dan onze verzekerden?

Weet ons te vinden!
Jouw mening is belangrijk voor ons. Geef je mening, deel je zorgen of stel je vraag. Maar vooral: weet ons te vinden!