Hoe ziet een doorsnee jaar eruit voor de Verzekerdenraad? 2020 was dat zeker niet. Normaal komt de Verzekerdenraad ongeveer 7 tot 8 keer per jaar bij elkaar voor het bespreken van de laatste ontwikkelingen en het uitdiepen van een aantal onderwerpen. Medewerkers van Zilveren Kruis nemen ons dan mee in de actualiteit van een specifiek onderwerp en vragen onze mening erover. Maar toen kwam corona. Van het bijeenkomen op onze vertrouwde locatie in Zeist moesten we overstappen op digitaal vergaderen.

Afgelopen jaar sprak de Verzekerdenraad onder andere over het inkoopbeleid, de collectieve verzekeringen, digitale zorg, mantelzorg, farmaceutische hulpmiddelen en de toekomst van de zorg – dan met name voor (thuiswonende) ouderen en fysiotherapie.

Inkoopbeleid
Het inkoopbeleid stond in 2020 meerdere keren op de agenda. Een themasessie in november werd gebruikt om het inkoopbeleid samen met de Verzekerdenraad van De Friesland te bespreken.

De afdeling Zorginkoop koopt zorg in voor 4,9 miljoen verzekerden, voor de merken Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland en ProLife. De doelstellingen daarbij zijn kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te behouden en te verbeteren. De afdeling Zorginkoop maakt afspraken met zorgverleners over de kwaliteit, vernieuwing, prijzen en hoeveelheid (volumes). Voor 2021 is bijvoorbeeld gesproken over een doelmatiger eerstelijns diagnostiek.

Mantelzorg
Ook mantelzorg heeft grote aandacht. Mensen worden ouder dan voorheen. Dit heeft als gevolg dat mensen meer aandoeningen tegelijkertijd hebben en een grotere zorgvraag. De vergrijzing heeft als gevolg dat er steeds minder verzorgenden per aantal ouderen beschikbaar zullen zijn. Dit leidt tot een (nog) groter beroep op mantelzorgers. Zilveren Kruis denkt dan ook na over hoe de ouderenzorg in de toekomst moet worden georganiseerd. Aan de Verzekerdenraad werd daarbij de vraag gesteld wat van Zilveren Kruis verwacht wordt op het gebied van service en dienstverlening aan mantelzorgers.

Wet versterking invloed verzekerden
Na het aannemen van de Wet versterking invloed verzekerden door de Tweede Kamer heeft Zilveren Kruis een ‘regeling inspraak verzekerden’ opgesteld. Verzekerden krijgen hierbij meer inspraak bij het zorginkoop- en het communicatiebeleid van de verzekeraar. Een kleine groep Verzekerdenraadsleden boog zich over het concept. We hebben het de medewerkers van Zilveren Kruis niet makkelijk gemaakt. We wilden voor de verzekerden van Zilveren Kruis een zo goed en duidelijk mogelijke regeling. En dat is uiteindelijk gelukt.

Onderzoek Zoë
Tot slot: een aantal van ons nam ook deel aan een onderzoek van Zoë, de nieuwe chatbot van Zilveren Kruis. Medewerkers gebruiken de chatbot bij het beantwoorden van vragen van klanten aan de telefoon. In het onderzoek konden Verzekerdenraadsleden als klant rechtstreeks ‘praten’ met Zoë. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt aan verdere verbetering gewerkt.