De economie van ons kikkerlandje blijft groeien, lezen we in de krant. Hierdoor komt er bij de overheid geld vrij om extra te investeren en lasten te verlichten. Toch lijkt het erop dat we in 2019 meer gaan betalen voor onze zorg. Hoe zit dat? We zochten het voor je uit.

Als je je been breekt of als je te horen krijgt dat je ernstig ziek bent, wil je kunnen terugvallen op uitstekende gezondheidszorg. Goed nieuws: die hebben we in Nederland. Maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan. In 2016 besteedden we per persoon gemiddeld 5.644 euro aan zorg. Ongeveer 45 jaar geleden was dat nog 484 euro (omgerekend).

zorguitgaven2019.png

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. Cijfers van 2017 zijn nog niet gepubliceerd.

Deze stijging komt onder meer doordat we steeds ouder worden en gebruik willen maken van nieuwe, duurdere behandelmethoden en medicijnen. Sinds 2010 lukt het ons aardig om de kostenstijging wat af te remmen. Maar een forse daling van de zorguitgaven van Nederlanders is voorlopig niet te verwachten.

Hoe betalen we dit?
Een deel van de zorg betalen we met de premie van de basisverzekering. Iedere Nederlander is verplicht om zo’n basisverzekering te hebben, bij een zorgverzekeraar naar keuze. Op die manier betalen we allemaal mee aan de kosten van de groep mensen die minder geluk heeft en ziek wordt of een ongeluk krijgt. Zo blijft niemand – ook jij niet – achter met bijvoorbeeld een onbetaalbare ziekenhuisrekening van tienduizenden euro’s.

Toch betaal je als patiënt vaak ook een deel van je zorg uit eigen zak. Dit noemen we het eigen risico (385 euro in 2019). De overheid voerde het eigen risico in om onnodig doktersbezoek te ontmoedigen en de basisverzekering betaalbaar te houden.

Verloop premie
De premie van de basisverzekering is de afgelopen jaren niet explosief toegenomen. Er is sprake van een beheerste premiestijging.

De overheid verwacht dat we in 2019 wel weer een groter sprongetje maken, veroorzaakt door hogere lonen en prijzen. Het leveren van meer zorg en nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen zorgt eveneens voor een stijging van de zorgkosten. Een derde reden is dat zorgverzekeraars minder reserves kunnen inzetten.

premie2019.png

Bron: Zorgwijzer. Dit zijn ramingen van de overheid. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk de definitieve zorgpremie en maken deze bekend voor uiterlijk half november.

De premie steeg lange tijd minder hard dan de zorgkosten. Dit komt doordat zorgverzekeraars de afgelopen jaren noodzakelijke premiestijgingen wisten af te remmen door steeds eigen geldreserves in te zetten. Door deze tegemoetkoming is de extra reserve van de meeste zorgverzekeraars nu bijna op. Daarom lees je tegenwoordig berichten dat zorgverzekeraars premiestijgingen niet lang meer kunnen afremmen. (De geldreserves van zorgverzekeraars zijn bedoeld voor het opvangen van financiële klappen, bijvoorbeeld bij het uitbreken van een epidemie. Zorgverzekeraars zijn ook wettelijk verplicht hiervoor een minimale hoeveelheid geld achter de hand te houden.)

Verloop eigen risico
Op Prinsjesdag werd bekend dat het eigen risico voor de vierde keer op rij niet stijgt. Deze is in 2019 wederom 385 euro.

eigenrisico2019.png

Bron: Independer

Zilveren Kruis is blij dat het eigen risico niet verder stijgt, omdat anders de solidariteit onder druk zou komen te staan. Daarnaast vinden we het een goede ontwikkeling dat de overheid iets doet om stapeling van zorgkosten te voorkomen. Zo is er in 2019 een maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen van 250 euro per jaar per verzekerde.

Hoe kijkt Zilveren Kruis naar de zorgkosten in Nederland?
Alle mogelijkheden om mensen steeds langer en gezonder te laten leven kosten natuurlijk geld. En dat betalen we als zorgverzekeraar ook graag. Maar wij – en ook onze verzekerden – willen de premiestijging ook beheersen. En dat kan ook. De politiek bekijkt wat we met elkaar in de basisverzekering willen verzekeren. In afspraken tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars leggen we vast hoeveel extra dat gemiddeld jaarlijks mag kosten. Als Zilveren Kruis kijken we daarnaast samen met zorgaanbieders hoe we de zorg slimmer in kunnen richten. Een controle hoeft niet altijd in het ziekenhuis maar kan soms ook bij de huisarts of zelfs thuis. Voor de patiënt dichterbij en het scheelt ook kosten. Het ziekenhuis houdt dan ruimte en tijd over voor andere patiënten. Heb jij een idee om de zorg slimmer in te richten?

Alles nog eens op een rijtje
Elk jaar zijn er veranderingen in de zorgverzekering. Op Prinsjesdag maakt de overheid bekend wat wel en niet in de basisverzekering zit. En zij bepaalt de hoogte van het verplichte eigen risico. Wij zetten de veranderingen voor 2019 graag voor je op een rij.

Anonymous