8 keer per jaar stapt een groep klanten – De Verzekerdenraad – de directiekamer van Zilveren Kruis binnen. Om hun mening te geven over de plannen van de zorgverzekeraar. Nu eventjes virtueel natuurlijk, via een videoverbinding. Willeke de Weerd is sinds 2018 lid van de Verzekerdenraad. Op 15 april sprak zij namens jou weer met enkele beleidsmakers. En direct daarna sprak ik met Willeke.

Leuk je te ontmoeten. Kun je wat over jezelf vertellen?
Willeke: "Tuurlijk. Ik woon in Haarlem met mijn man en twee fantastische dochters van 21 jaar. Sinds een aantal maanden werk ik als Digicoach in de ouderenzorg. Dat wil zeggen dat ik zorgmedewerkers digitaal vaardiger maak."

En je bent klant bij Zilveren Kruis, toch?
"Klopt ja. Al heb ik nooit echt bewust gekozen voor Zilveren Kruis. Volgens mij waren mijn ouders er al verzekerd en ben ik er eigenlijk altijd bij gebleven. Ik ben namelijk wel tevreden en heb nooit de behoefte gehad om over te stappen. De belangrijkste reden daarvoor is dat alles goed verwerkt wordt en er geen gedoe is bij het declareren."

Waarom besloot je je aan te melden voor de Verzekerdenraad?
"Mijn hart ligt al vele jaren bij de zorg. Ik vind het een boeiende wereld die iedereen aangaat. Je hebt allemaal een moment in je leven te maken met zorg. En wanneer je iets mankeert, besef je pas hoe belangrijk goede gezondheid en goede zorg is. Daarom sprak het mij aan om via de Verzekerdenraad een kijkje in de keuken te nemen bij mijn zorgverzekeraar. Wat speelt daar allemaal? Daarnaast geeft het mij voldoening om enige invloed uit te oefenen op de keuzes van de directie."

Hoe bereid je je voor op zo’n ontmoeting met de directie?
"In mijn vrije tijd ga ik graag de duinen in, zo ook vandaag voorafgaand aan deze vergadering. Nog even heerlijk een frisse neus gehaald in de Kennemerduinen en genoten van de vogels, eekhoorntjes en herten. Tussendoor kon ik alvast nadenken over wat op de agenda stond: productontwikkeling. Als Verzekerdenraad werd ons gevraagd mee te denken over de keuzes die gemaakt worden rondom alternatieve geneeswijzen en collectieve verzekeringen voor specifieke beroepsgroepen."

Waar ging jouw aandacht in het bijzonder naar uit?
"De collectiviteit voor beroepsgroepen vind ik een interessante ontwikkeling. Je moet dan denken aan vergoeding van bepaalde zorg waar mensen met een bepaald beroep met name gebruik van willen maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die voor hun werk lang op de benen moeten staan."

Heb je hierover iets kunnen zeggen?
"Ja, rond dit laatste onderwerp werden veel vragen gesteld door de Verzekerdenraad. De vragen gingen met name over hoe dit zit voor verzekerden die niet vallen onder een bepaalde beroepsgroep of die gepensioneerd zijn. In hoeverre kunnen zij straks gebruik maken van een collectiviteitskorting? Overigens blijkt de groep senioren zeker wel in beeld, alleen behoorden ze niet tot de groep die in deze vergadering centraal stond."

Hoe was het verdere verloop van de bijeenkomst?
"Na een algemene presentatie gingen wij online uiteen in twee groepen en konden wij gericht onze standpunten uitwisselen.

In de eerste ronde ging ik met een aantal Verzekerdenraadsleden en medewerkers van Zilveren Kruis in gesprek over het voornemen van de minister om de wet aan te passen en de collectiviteitskorting te stoppen. In hoeverre gaat dit invloed hebben op de keuzes van klanten? Stappen mensen over als de premie gaat veranderen? Wat kun je doen om overstappen te voorkomen? Voor mij persoonlijk heeft de collectiviteitskorting nooit echt een rol gespeeld. Ik vind het belangrijker vertrouwen te hebben in mijn zorgverzekeraar, dat mijn declaraties snel en goed afgehandeld worden en dat zij kunnen helpen bij de juiste zorg te vinden.

In zijn algemeenheid viel op dat de leden van de Verzekerdenraad solidariteit belangrijk vinden. Die hoort bij een zorgverzekering. En dat gezond leven best beloond mag worden, maar dat je niet gestraft mag worden als je de pech hebt problemen te ervaren met je gezondheid. Boven alles staat dat het begrijpelijk en overzichtelijk moet blijven voor een verzekerde. De keuzes moeten niet te complex worden en niet meer te vergelijken zijn."

En wat kwam aan bod in de tweede gespreksronde?
"In de tweede groep wisselden wij onze standpunten uit over alternatieve geneeswijzen. Per 2022 wil Zilveren Kruis nieuw beleid introduceren. De zorgverzekeraar is voornemens om in dit beleid voorwaarden op te nemen voor behandelaars. Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden als: lid zijn van een door Zilveren Kruis erkende beroepsvereniging, beschikken over een hbo-diploma voor de therapie die zij geven, en het kunnen meten van de effectiviteit van een behandeling.

Als vertegenwoordigers van alle klanten stelden wij kritische vragen, zoals: 'Is het beleid nu strenger dan voor de reguliere zorg?' En: 'Een van de punten in het beleid is bijvoorbeeld dat een klant geen schade mag oplopen door een behandeling. Hoe zit dit nu als je dit vergelijkt met de reguliere zorg. Schade is niet altijd uit te sluiten, toch?'

Schade is natuurlijk niet altijd uit sluiten, maar ze willen wel meer inzicht in de effectiviteit en resultaat van een behandeling. Nu worden behandelingen vergoed en is het niet bekend welk resultaat de behandelingen opleveren. Dit geeft ook een beter inzicht voor een verzekerde zelf. Net als Zorgkaart Nederland zijn de resultaten van diverse typen behandelingen straks in te zien. Want er zijn gelukkig ook genoeg mensen met hele goede ervaringen met alternatieve geneeswijzen. Het is mooi wanneer meer mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Dit nieuwe beleid wordt erg gesteund door de Verzekerdenraad."

Ben je tevreden met hoe het gegaan is?
"Ik kijk terug op weer een goede vergadering. Het is jammer dat het nog altijd online gaat. Ik denk dat iedereen uitkijkt naar het moment waarop wij elkaar weer live mogen ontmoeten. Ondanks die beperking blijft het boeiend om de standpunten aan te horen van de andere leden van de Verzekerdenraad. We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens en dat hoeft ook niet. Het is daarom goed dat wij altijd een terugkoppellijst ontvangen met daarbij een overzicht van de acties die ondernomen zijn naar aanleiding van onze feedback."

Heb je nog een boodschap voor klanten van Zilveren Kruis die dit lezen?
"Ja, blijf ons vertellen wat jou bezighoudt. Zodat de Verzekerdenraad ook jouw ervaringsverhaal, idee of scherpe vraag kan meebrengen naar de directietafel. Dat doe je door hier – op community-website Samen – een bericht achter te laten. De Verzekerdenraad leest mee, gaat graag met je in gesprek en blijft updates delen."

Anonymous