Wie kiest, jij of je arts?

Als je een diagnose of zorg krijgt, moet je vaak keuzes maken tussen mogelijke behandelingen. En naar welke zorgverlener je daarvoor gaat. Keuzes die niet altijd makkelijk zijn om te maken. Bespreek je de verschillende mogelijkheden met je arts? Of ga je zelf op zoek naar alternatieven?

Afbeelding

In de Meedenkers-nieuwsbrief van februari 2024 stelden we de vraag: wie kiest, jij of je arts? In totaal kwamen er 70 reacties.

Samen tot een besluit komen
Veel Meedenkers geven aan dat ze met hun arts overleggen over een behandeling en dat ze samen tot een besluit komen. Mvvzkruis geeft bijvoorbeeld aan: “In overleg met mijn huisarts bepalen we samen wat de beste oplossing is. Met name waar en welke instantie we gaan consulteren.” Patient_2 is het hiermee eens, en geeft aan dat met goed overleg met de arts een keuze gemaakt kan worden.

De arts is adviseur
Bijna evenveel Meedenkers beslissen zelf, maar zien de arts als een belangrijke adviseur. Wiedie ziet haar arts als adviseur en beslist uiteindelijk zelf: “Voor mijn gevoel geeft de arts opties aan en geeft hij het juiste perspectief. Uiteindelijk beslis ik zelf, binnen de door de arts geschetste kaders, wat er met mij gebeuren moet.” Teun geeft ook aan zelf een keuze te maken nadat hij met de arts heeft gesproken. “Ik ben een aantal keer in de situatie geweest dat er een keuze moest worden gemaakt over de behandeling. De artsen hebben aangegeven wat de mogelijkheden waren we hebben voor- en nadelen besproken en ik heb gekozen. Ik heb dit als zeer prettig ervaren.”

Fijn om vooraf informatie op te zoeken
In sommige situaties is het fijn om wat informatie op te zoeken voordat je een gesprek hebt met een arts. Bijvoorbeeld informatie over verschillende behandelingen. PetersJan doet dit bijvoorbeeld: “Voor zover mogelijk, probeer ik eerst op eigen initiatief voldoende informatie te vergaren en ga dan in overleg met de desbetreffende arts en/of zorgverlener om tot een weloverwogen besluit te komen.”

Wat gaan we hier verder mee doen?
De meeste Meedenkers kiezen zelf, maar luisteren goed naar het advies van de arts. Bijna evenveel Meedenkers maken samen met de arts een keuze. En een klein aantal Meedenkers volgen het advies van de arts. Bedankt voor alle reacties! We hebben een goed beeld gekregen over dit onderwerp. We gaan het onderwerp verder verkennen.

Lees het hele gesprek op Wie kiest, jij of je arts?

Bovenliggend Opmerking Onderliggend
Geen gegevens