Reorganisatie

Wat is het idee?

Weliswaar niet origineel, maar "mijn" idee is om de top van de zorg op dieet te zetten oftewel, de top behoorlijk laten afslanken. Deze staat namelijk in géén verhouding met het aantal personeelsleden op de werkvloer!

Wanneer ik alleen al in het Zuyderland ziekenhuis te Geleen rond loopt dan verbaas ik mij tot op de dag van vandaag over het aantal onzinnige en voor een ziekenhuis, totaal niet relevante versierselen die 1. onnodig veel gemeenschapsgeld hebben gekost en 2. nogmaals onnodig veel gemeenschapsgeld hebben gekost om ze te corrigeren vanwege (on-)veiligheid!

Dit fenomeen beperkt zich helaas niet tot Geleen.

Zilveren Kruis heeft gereageerd op jouw idee

Hoi Meedenker,

Je deelde met ons een idee dat er minder geld moet worden besteed aan loonkosten en bonussen van de top in het ziekenhuis. Ook vind je versierselen in het ziekenhuis zonde van het geld. Dit idee heb ik besproken met mijn collega’s.

We maken geen afspraken met ziekenhuizen over de hoogte van lonen.
Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de lonen. De afspraken hierover staan in de Cao Ziekenhuizen waar wij niet bij betrokken zijn. Ook bepalen zij zelf de inrichting, zoals versierselen in het ziekenhuis.

Wel bepalen wij de hoogte van de vergoedingen voor een ziekenhuis.
In de vergoeding voor een ziekenhuis zitten kosten voor de zorg. Maar ook voor bijvoorbeeld het gebouw, schoonmaak en natuurlijk medewerkers. Bij de vergoeding van zorg kijken wij onder andere naar het nut van de zorg voor onze klanten (kwaliteit). Maar ook naar de prijs die het ziekenhuis rekent voor de behandeling. Als het ene ziekenhuis een hogere prijs rekent dan veel andere ziekenhuizen, gaan we met dit ziekenhuis in gesprek over waarom het ziekenhuis duurder is. Ziekenhuizen worden zo aangemoedigd om goed te kijken naar de kosten die ze maken. Onder meer op die manier proberen we de premies van de verzekerden betaalbaar te houden.

Heb je nog vragen?
Dan hoor ik het graag.

Hartelijke groet,
Halco