Alternatieve geneeswijzen volledig vergoeden om zo kosten te besparen

Wat is het idee?

Ik lees dat de zorgverzekering in de komende jaren nóg duurder zal worden ivm hogere energieprijzen en loonsverhogingen. Mijns inziens leidt dat tot (nog) meer ontlopen van zorg door mensen die het nu al amper kunnen betalen. Dat is jammer, want veel klachten kunnen (snel) verholpen worden door alternatieve zorg, maar aangezien dat in de extra paketten zit en niet in de basisverzekering zullen veel mensen deze zorg moeten ontberen. Vaak krijgen ze (dure) medicatie voorgeschreven met soms lever-en nierschade door gebruik van veel medicatie. Als ik dan ook lees dat het medicatiegebruik met 0,7% gestegen is tov vorig jaar, dan baart mij dat zorgen. Ik ken veel mensen die met een koolhydraatbeperkt of -arm dieet, bioresonantie of bijv acupunctuur hun medicatiegebruik fors hebben kunnen verminderen en zelfs stoppen. Hiermee worden dus veel zorgkosten bespaard en hoeft de premie niet te stijgen en kan mogelijk zelfs dalen. Dit vergt echter voorlichting en aansturing van huisartsen en specialisten, waar zorgverzekeraars een grote rol in kunnen spelen. Met alternatieve geneeswijzen kunnen veel ontstekingen en pijnen verminderen en zelfs genezen. Door deze behandelingen te stimuleren wordt de reguliere zorg en ook de huisarts meer ontzien, waardoor de wachtlijsten kunnen verkorten en de druk op de huisarts verminderd wordt. Het zou mooi zijn als de alternatieve geneeswijzen dan ook volledig vergoed worden vanuit het basispakket of aanvullende verzekering, want er zijn veel mensen die de eigen bijdrage aan deze zorg niet kunnen betalen en daarom deze vorm van zorg ontzien. Dit idee draagt ook bij aan een betere gezondheid van patiënten door verminderd of gestopt medicatiegebruik.

Zilveren Kruis heeft gereageerd op jouw idee

Hoi Focus65,  

Ik heb jouw idee besproken met mijn collega’s. Je wil dat wij alternatieve geneeswijzen volledig vergoeden.   

Alternatieve geneeswijzen worden niet vergoed uit de basisverzekering. 
De inhoud van de basisverzekering wordt bepaald door de overheid. Daarom vergoeden wij deze kosten gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering.   

We kiezen ervoor om de vergoeding hetzelfde te houden. 
Behandelaars mogen de kosten van de behandeling zelf bepalen. Wanneer we de vergoeding verhogen, moeten we meer premie vragen. Met een maximale vergoeding houden we de kosten beheersbaar en de premie betaalbaar.    

Ik snap dat dit niet het antwoord is waarop je hoopte. Laat het gerust weten als je nog vragen hebt.   

Hartelijke groet, 

Carola

Zo bespreken we ideeën

Elk idee doorloopt dezelfde stappen. 

Meer uitleg

 • Hoi focus65,

  Dank voor je nieuwe idee!

  Zo te lezen maak je je zorgen over de stijgende kosten en dat mensen daardoor hun zorgkosten niet meer kunnen betalen.

  Als oplossing zou je willen zien dat alternatieve zorg volledig vergoed wordt. Want hiermee verwacht je dat er zorgkosten bespaard worden en dat de zorgpremies kunnen dalen. Ook denk je dat hierdoor de reguliere zorg wordt ontzien zodat er minder wachtlijsten zijn.

  Volgens mij is jouw idee dan helder. Je wil dat Zilveren Kruis alternatieve geneeswijzen volledig vergoedt. Zo verwacht je dat kosten worden bespaard en de zorgpremie kan dalen.

  Ik pas de status aan naar ‘Helder’. Nadat ik je idee met mijn collega’s heb besproken, plaats ik hier later de reactie.

 • Offline

  Ook om mensen die het nu niet kunnen betalen de kans te geven ook gebruik te maken van alternatieve zorg en de reguliere zorg hiermee te ontlasten, waardoor de wachttijden teruggedrongen kunnen worden.

 • Offline

  Hoi Carola, ik begrijp het, ook al blijf ik het jammer vinden dat mensen met een smalle beurs dan geen gebruik kunnen maken van alternatieve geneeswijzen. Fijn dat het wel serieus genomen is en besproken is. Dankjewel