Databundel kinderdiabetes

Wat is het idee?

Gezien de glucose meter van abbot de freestyle libre 3 een constante meter is en dit in een cloud opslaat lijkt me handig een data bundel te vergoeden. 
mijn dochter heeft geen eigen telefoon dus kreeg deze van het ziekenhuis. Het gebruik van wifi om de glucosemetingen door te sturen gaat wel thuis of op school maar op andere plekken kan dit dus niet.

Het lijkt mij persoonlijk dat de mogelijkheid tot deze data te delen met ouders en zorgprofessionals geen luxe is maar een noodzaak.  Vandaar het idee om een data abonnement/ mobiel abonnement te vergoeden zodat dit ook kan werken als bedoeld .

Jouw idee is helder

Je wil dat bij kinderen het mobiele abonnement voor de Freestyle Libre 3 vergoed wordt. Zo kunnen de glucosemetingen met anderen gedeeld worden.