Machtigen van partner op polis - niet verzekeringsnemer - voor Mijn ZilverenKruis

Wat is het idee?

Het idee is om voor MijnZilverenKruis (inzicht in zorgkosten, -declaraties, en geleverde zorg) niet alleen de verzekeringnemer te kunnen machtigen, maar ook een andere (volwassen) verzekerde op de polis.

De huidige situatie is zo dat alleen de verzekeringnemer alle gegevens van alle verzekerden op de polis kan (in)zien. En indien de andere verzekerden ouder dan 12 jaar de verzekeringnemer machtigen, ook de medicatiegegevens. Maar een andere volwassen verzekerde (de partner in een gezin bijvoorbeeld, of iemand anders die (ook) de financieel-administratieve zaken regelt, op dezelfde polis, kan niet alle gegevens inzien, en daarvoor ook niet gemachtigd worden. Er is alleen de mogelijkheid van een machtiging om evt. telefonisch zaken te mogen regelen - meer ingestoken op mantelzorg.

Dit gaat compleet voorbij aan het feit dat de verzekeringnemer toevallig gekozen kan zijn, en in een gezin niet perse degene, of de enige, is die de zorgzaken regelt. Het komt mij behoorlijk archaïsch en ouderwets over, alsof er maar 1 volwassene in een gezin alles mag bepalen en zien. In ons gezin delen we taken en verantwoordelijkheden, en komt het financieel-administratieve aspect toevallig vooral niet bij de verzekeringnemer terecht.

Als voorbeeld: in ons gezin ben ik, als verzekerde en partner van de verzekeringnemer, degene die alle administratieve zaken regelt, waaronder het indienen van declaraties en het zicht houden op vergoedingen etc. Via de ZilverenKruis app kan ik wel declaraties indienen, maar de verdere afwerking daarvan kan ik niet zien. Om een overzicht te hebben van hoe de totale financiële zorgsituatie eruit ziet, of bepaalde declaraties van mijn man of kinderen wel zijn ingediend of verwerkt, heb ik geen andere mogelijkheid dan mijn man te vragen om in te loggen, en zijn wij tweeën nodig om zoiets simpels te kunnen doen.

Dus: lijkt me heel erg nuttig en nodig om het mogeiljk te maken om een andere volwassen verzekerde op dezelfde polis te kunnen machtigen om gegevens van iedereen op de polis te kunnen zien, net als de verzekeringnemer. Alle gegevens van de verzekerde zijn al bekend bij Zilveren Kruis. En als de verzekeringnemer hier akkoord mee is, wat is dan het probleem om dit te regelen? Ik zie het niet .

Machtiging voor telefonische toegang is veel te bewerkelijk voor zoiets, en zou onnodige druk op het contactcenter leggen. Omzetten van de verzekering op mijn naam is onnodige rompslomp, plus zorgt ervoor dat de collectiviteitskorting van mijn man wegvalt, én lost nog steeds niet alles op - dan ben ik de enige die alles kan, en mijn man kan dat niet meer. In MijnZilverenKruis kan ik alleen mijn eigen gegevens zien, niet die van mijn kinderen - waarvan ik ten slotte samen met mijn ouder van en verantwoordelijk voor ben, en ook niet die van mijn man.

Zoals gezegd: totaal archaïsch en niet in lijn met hoe gezinnen werken.

In MijnZilverenKruis zie ik dat het mogelijk is om te machtigen, maar alleen van verzekerde naar de verzeker

Je idee is helder. Je krijgt een reactie als we weer klantwensen hebben besproken

Jouw idee is helder. Je wilt graag als meeverzekerde alles zien en regelen rondom de verzekering. Daarvoor zou de verzekeringnemer (in jouw geval je man) dan toestemming kunnen geven.

Ik neem het idee mee als ik de volgende keer klantwensen bespreek met mijn collega’s. Daarna krijg je hier een reactie op je idee.