Advies van Pat. Fed. Nederland

Wat is het idee?

ik heb de pat. fed. nederland een afschrift gegeven van een door mij ingediende klacht bij ZK.

Het gaat over niet volledige informatie die ZK de verzekerde geeft inzake vergoeding 75% bij niet gecontracteerde zorgaanbieders.

Ik heb in de polisvoorwaarden gekeken en daar staat dat als ik een Basis Zeker polis heb dat ik dan recht heb op 75% vergoeding van een bepaald tarief. Echter ik krijg te horen dat de B12 kliniek hier niet voor in aanmerking komt en B12 instituut wel.

In de polisvoorwaarden wordt nergens vermeld dat de B12 kliniek is uitgesloten. Als ik bij de zorgzoeker kijk dan staat bij beide instellingen niet gecontracteerd en staat nergens bij B12 kliniek dat deze instelling is uitgesloten van de 75% vergoeding.

Ik heb begrepen via het SKGZ dat ik als verzekerde bij de verzekeraar deze informatie moet kunnen halen omdat de zorgaanbieder alleen de medische behandeling hoeft toe te lichten en de tarieven transparant moet hebben. Wel de tarieven interesseren mij niet bij de zorgaanbieder wel de medische behandeling dus kijk ik voor de vergoeding bij mijn zorgverzekeraar.

Ook het programma Radar liet onlangs zien dat een verzekerde bij de verzekeraar moet zijn voor de vergoedingen.

Nergens staat vermeld in de polisvoorwaarden van ZK dat ik ook nog eens telefonisch contact met ZK moet opnemen om dit te checken.

ZK moet er als verzekeraar voor zorgen dat hun info correct is en up to date en daar valt bij deze verzekeraar veel op aan te merken.

Ook werd mij medegedeeld begin dit jaar dat alle ziekenhuizen een contract zouden hebben met ZK voor wat betreft in ieder mijn polis.

Wat valt mij op dat er nog steeds bij de Zorgzoeker staat dat ze met het Hagaziekenhuis in gesprek zijn bij o.a. slaapapneu/slaapcentrum Dan klopt deze info ook niet tenzij erbij staat in gesprek maar u kunt altijd met min. een Basis Zeker polis bij dit ziekenhuis terecht. Ik weet niet wie de zorgzoeker bij deze verzekeraar voor zijn verantwoording doet maar hier valt heel wat te verbeteren Zilveren Kruis! 

Dit idee is gesloten

Dit idee is gesloten. Wil je opnieuw over dit onderwerp in gesprek? Open dan een nieuw idee. 

Bovenliggend Reactie Onderliggend