Herziening vergoedingen hoortoetstellen, randapparatuur en benodigdheden

Wat is het idee?

Waar gaat het om:

Het gaat om de aankoop van randapparatuur en andere essentiële benodigdheden bij de aanschaf van hoortoestellen.

Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met bijna alle audiciens, over kwaliteit en prijs. (Deze audiciens vindt u via de Zorgzoeker op onze website).

Deze uitspraak in onjuist. De uitspraak geldt alleen voor de kosten van hoortoestellen in cat. 1-5. Niet voor accessoires. Daar gelden geen vaste prijzen voor.

Wat is jouw idee?

Sta toe dat verzekerden bij niet-(direct) gecontracteerde leveranciers randapparatuur en essentiële benodigdheden kopen en vergoedt deze volgens de nu geldende regels.

Het leveren van randapparatuur en bv. batterijen vraagt geen speciale kennis die een audicien nodig heeft en/of daar thuishoort.

Het blijkt dat sommige gecontracteerde audiciens overigens gebruik maken van een eigen online-website (of treden op namens een online bedrijf) voor de levering van randapparatuur en benodigdheden.

  • Waarom is dit idee nodig?

De gecontracteerde audiciens maken misbruik van de overeenkomst met het Zilveren Kruis door exorbitant hoge prijzen te vragen voor randapparatuur en andere benodigdheden (bv. batterijen). Het motiveren van de aanvraag wordt aan audicien overgelaten.

De aanvraag van een audicien (met rekening) voor randapparatuur namens een klant was bij mij in duisternis gehuld. Een kopie rekening en bijbehorende motivatie werd niet verstrekt.

De regel dat een verzekerde vooraf zelf toestemming moet vragen- wanneer de aankoop bij een niet gecontacteerde audicien plaats vindt, leidt tot verwarring.

In welke situatie en voor wie is dit een verbetering?

Het Zilveren Kruis en de verzekerde betalen onnodig veel te veel voor randapparatuur en benodigdheden. Het bovenbeschreven voorstel maakt dat Audiciens gedwongen worden marktconforme prijzen te hanteren. Goed voor het Zilveren Kruis en goed voor de verzekerden.

Zorgverzekeraars spannen zich al in medicijnen tegen concurrerende prijzen in te kopen. Waarom niet voor randapparatuur en ander benodigdheden van hoortoestellen waarbij de verzekerden het werk voor hun verzetten.

  1. Renaud

Relatienummer ****

9/9/2023

NB Mijn ervaringen over het bovenstaande, waarover ik al sinds april van dit jaar met het Zilveren Kruis in discussie ben heb ik vanavond ingediend bij mijn afrekening.