Mantelzorg vervanging in de verzekering van degene die mantelzorg verleend

Wat is het idee?

Hoe kun je mantelzorgers ondersteunen

Mantelzorgvervanging voor mensen die mantelzorger zijn en niet alleen voor degene die de mantelzorg ontvangt.

Waarom dit idee?

Wanneer je mantelzorg ontvangt als verzekerde heb je de mogelijkheid om een X aantal keren per jaar een vervanger te krijgen voor de mantelzorgers die je verzorgen. Ik snap dit en vind dit een mooi gebaar maar...........

het is de mantelzorger die overbelast raakt en die kan geen gebruik maken van een vervanger. Is het geen idee om deze mogelijkheid te bieden?

Hoezo deze wens?

Mijn man en ik zijn mantelzorger voor mijn 88 jarige zwaar dementerende moeder. Er is 24/7 verzorging en verpleging nodig. Er zijn geen andere familieleden dus zorg overdragen is niet mogelijk. Op zich is dit ook geen probleem, het is onze vrijwillige keuze om haar bij ons in huis te houden. Maar we kunnen nooit meer eens even weg. Laatst trouwde een neef, wij konden er niet naar toe. Hoe fijn is het niet als er dan een vervanging klaar staat. 

Het hoeft niet voor vakanties, want we laten moeder toch niet te lang bij anderen. Daar zou zij alleen maar meer van in de war raken. Maar gewoon een keer een avondje theater, naar een bruiloftsfeest kunnen enz.

Als mantelzorger heb je echt het geld niet om op eigen kosten verantwoorde vervangende mantelzorg in te kopen. Maar.......wanneer wij ziek worden door overbelasting wordt het wel een kostenpost voor de ziektekostenmaatschappij. Daarom het idee om ook een X aantal keren per jaar de optie voor de verzekerde mantelzorger vervanging aan te bieden en niet alleen op basis van de verzekering van de ontvanger van mantelzorg.

Hoe denken anderen hier over?

Zilveren Kruis gaat niet verder met dit idee

Michelle gaf de volgende reactie:

Zoals beloofd heb ik met iemand gesproken die de producten van Zilveren Kruis vormgeeft (dus o.a. de vergoedingen) Zij heeft mij heel veel kunnen vertellen over de mantelzorgvergoeding. Hoe deze vergoeding is opgebouwd, waarom etc.

Allereerst klopt het wat Erik zegt: de vergoeding zag er voorheen anders uit. Even heel klein stukje geschiedenis: per 2018 is de vergoeding aangepast  om beter te kunnen inspelen op de behoefte van de mantelzorgers zodat zij hun taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en om overbelasting te voorkomen. Zodoende is de vergoeding een budget geworden dat na overleg met de zorgcoach wordt toegekend. De Zorgcoach onderzoekt samen met de klant wat er nodig is om (verdere) overbelasting te voorkomen. Door bijvoorbeeld contact op te nemen met de gemeente of zorgkantoor om te bepalen wat zij voor u kunnen doen.

In 2019 is deze vergoeding  aangevuld  met maximum bedragen voor verschillende vormen van ondersteuning. De insteek van de vergoeding is namelijk om een mantelzorger die overbelast dreigt te raken of al overbelast is, tijdelijk te ontlasten. Zodat de mantelzorger of mantelzorgvrager de gelegenheid heeft om bijvoorbeeld bij de gemeente of zorgkantoor permanente ondersteuning te regelen.

Wat mij pas goed helder werd in het gesprek met mijn collega is dat de vergoeding als volgt is opgebouwd: Je krijgt een totaal bedrag tot je beschikking (afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt) om vervanging van mantelzorg te regelen. Laten we even de 3* verzekering als voorbeeld nemen. Hierin krijg je € 1.000,-. Wanneer je als mantelzorger alleen behoefte hebt aan vervanging kun je, in overleg met de zorgcoach, dit volledige bedrag aan mantelzorg vervanging uitgeven. Je hoeft dus absoluut geen geld uit te geven aan dingen die je niet nodig hebt en dit heeft geen invloed op je totaal uit te geven bedrag. Wanneer je echter wel behoefte hebt aan een mantelzorgmakelaar, kun je deze inzetten tot een maximaal bedrag. Stel dat je hier € 100,- aan uitgeeft, dan betekent dit ook dat je nog maar € 900,- vergoeding overhoudt.  

Wat ik heb begrepen is dat veel mantelzorgers deze manier van vergoeden erg prettig vinden. Ik moet dus eerlijk zijn en aangeven dat het veranderen van deze vergoeding op dit moment nog niet op de planning staat. Ik heb jullie signalen wel meegegeven aan de afdeling Product Management zodat zij deze wel hebben wanneer er wordt gekeken naar het aanpassen van de vergoeding.

 • Offline

    ik zou een terugkoppeling schrijven als ik meer informatie heb ontvangen.

  Gisteren heb ik telefonisch contact gehad over de plannen 2020 over het onderwerp van dit topic.

  Voor 2020 zal catogorisering blijven bestaan zoals eerder beschreven in een reactie. In overleg met een zorgcoach is te overleggen hoe het bedrag eventueel toegekend te krijgen.

  Ik heb in eerdere contacten en het gesprek van gisteren bemerkt dat de visie op deze regeling bij ZK niet consistent is. Toen de regeling tot stand kwam was deze volgens de uitleg om de mantelzorger te ontlasten. Je kon er vrij te besteden hulp mee regelen. In 2019 kwam de catogorisering. De uitleg welke ik toen ook kreeg was dat het de bedoeling is dat er voor een structurele oplossing gekeken moet worden. Als de zorgcaoch beoordeeld dat dit niet het geval is kan de aanvraag geweigerd worden. Het is voor 2019 goed gekomen maar op deze grond werd de aanvraag voor mij inderdaad geweigerd. Dat het toch goed is gekomen ligt overigens aan een ander geval, maar dat is zeer netjes opgelost. Toch blijft ook voor 2020 de eis van het zorgen voor een structurele oplossing een vreemd iets. Als je qua mantelzorg in een complexe situatie zit is het onmogelijk een structurele oplossing voor alles te krijgen. De uitleg is nu dat het bedrag als een overbrugging naar bijvoorbeeld een wmo pgb is. Gisteren werd duidelijk dat de regels voor deze vorm van regeling discutabel is. Er staat nergens te lezen regels voor de regeling, althans niet voor de aanvrager. Daarbij wordt de aanvraag door een informeel mantelzorger gedaan.  Er werd in mijn situatie genoemd dat wij voor mijn vrouw een pgb ZvW hebben en zodoende eigenlijk de regeling niet van kracht is. Dat is een bijzondere gedachtengang. Mijn vrouw ontvangt 12.50 uur per week een pgb voor adl en transferhulp. De daadwerkelijke zorg is een heel stuk groter. Ik heb de regeling zoals deze in 2018 is aangeboden altijd gebruikt. Ik kocht hier hulp van omgeving mee. Bijvoorbeeld om met mijn vrouw naar de doelgroepgerichte manege te gaan zodat ik een avond tijd voor mij zelf heb. Dit is ook altijd besproken met een zorgcaoch. Na een telefonisch gesprek werd er dan een deel van het bedrag overgemaakt. ZK nam zelf contact met mij op om te informeren of de regeling hielp. Nu blijkt ZK de regeling nooit zo uitgevoerd te hebben of bedoeld heeft. Dat is zeer vreemd. Maar wat een goede ontwikkeling is: ZK wil 2020 gebruiken om de regeling voor 2021 helemaal op nieuw in te richten.

  Ik heb gisteren mijn wens uitgesproken dat ZK voor mij en mijn vrouw de huidige regeling nog wat soepel willen toepassen. Hierin ben ik afhankelijk van beoordeling vaan een zorgcaoch. Dat vind ik op zich wel een jammere uitkomst. ZK en wij zouden voor 2020 een creatieve oplossing kunnen bedenken. Beide wat water bij de alcohol vrije wijn.

  Ik vind het overigens wel belangrijk dat de gesprekken in een zeer vriendelijke zetting waren. Ik besef mij dat tekst plat kan overkomen.

 • Offline

  Hoi Michelle,

  Fijn dat je contact hebt opgenomen met Harmke. Goed om te lezen dat er nog hard wordt gewerkt aan de vragen.

  Uiteraard ben ik wel heel nieuwsgierig, ook met het nieuwe polis jaar in gedachten.

 • Offline

  Hoi Eric, ik heb gelijk even gebeld met Harmke. Blijkt dat zij erg druk bezig is met de vragen die jij had aan haar. Een volledig concreet en helder antwoord is er nog niet zoals zij zou willen. Ze zoekt graag contact met je wanneer ze dit wel heeft (hopelijk ergens in de komende 2 weken).

  Ze zei wel dat je altijd welkom bent om haar te bellen wanneer je aanvullende vragen hebt of graag een update wil. Uiteraard mag dit ook hier (via een pb'tje aan mij).  Maar weet dat ze je zeker niet is vergeten en er nog druk mee bezig is.

 • Offline

  Er is geen contact (meer) geweest......

 • Offline

   als ik contact heb gehad zal ik het hier laten weten.