Nieuwe zorgpremie middels een toestemmingsverklaring GGD

Wat is het idee?

Binnenkort worden de nieuwe zorgpremies bekend. Nu in tijden van Corona is er een enorme discussie of mensen gevaccineerd moeten worden of niet. Mensen die zich niet laten vaccineren, daarvan wordt verwacht dat ze een hoger risico lopen en dus hogere zorgkosten kunnen verwachten.

Zou er een optie zijn om middels een toestemmingsverklaring een onderscheid te maken tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde mensen?

Stel iemand is gevaccineerd. Door het invullen van een toestemmingsverklaring krijgt zilverenkruis het recht om de vaccinatiegegevens op te vragen bij de GGD en op basis hiervan een premie opstellen, bv 100 euro.

Stel deze toestemmingsverklaring wordt niet gegeven, dan kan zilverenkruis zich beroepen op een hoger risico en daarmee de premie op bv 200 euro zetten of de premie blijft ook 100 euro maar het eigen risico wordt bv opgehoogd tot 1500 euro (naast het verplichte eigen risico)

Iedereen heeft recht op zorg, wel of niet gevaccineerd, maar in deze nieuwe situatie, heeft iedereen een zorgplicht om de veiligheid van elkaar te garanderen. Door een hogere premie/eigen risico op te leggen, bevorder je mijns inziens deze zorgplicht. Immers geen toestemming geven is een dief zijn van je eigen beurs.

Je idee is helder. Je krijgt een reactie als we weer klantwensen hebben besproken

Jouw idee wordt besproken tijdens de volgende bespreking over vergoedingen en voorwaarden. Je wil dat Zilveren Kruis een hogere premie of eigen risico rekent voor mensen die zie niet laten vaccineren tegen Covid-19. Je wil dat Zilveren Kruis met dit idee aan de slag gaat omdat mensen die niet gevaccineerd zijn, meer kans hebben op hogere zorgkosten. Aan de hand van een toestemmingsverklaring kunnen mensen aangeven of zij Zilveren Kruis inzicht willen geven in hun vaccinatiegegevens.