Vergoeden afbouwmedicatie via taperingstrips

Wat is het idee?

Zilveren Kruis zou afbouwen van anti-depressiva en andere middelen met behulp van inmiddels bestaande taperingsstrips moeten vergoeden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat afbouwen met een simpele, door de huisarts verzonnen, maandschema en met het gebruik van bestaande doseringen vaak niet goed werkt voor patienten die lang deze anti-depressiva gebruiken. Het is belangrijk om dit op een langzamere manier en met niet gebruikelijke doseringen af te kunnen bouwen, zodat de neven effecten beperkt blijven en de patient niet een terugval heeft.

Dit is niet alleen goed voor de client, maar ook voor de zorgverzekeraar: uiteindelijk betekent volledige afbouw van dit soort medicatie minder kosten. En als een terugval wordt vermeden, dan zal dat de kosten nog verder drukken!

Ook geef je dan de regie terug aan artsen, waar het ook hoort.

MVG

Regina